Let us know how it is going
6.‎1 LÄS ARTIKELN

Den grundläggande anledningen

Den sociala personligheten arbetar naturligt för att göra så mycket gott som möjligt.

Han är inte upprörd över inbillade fiender, men känner igen verkliga fiender när de finns.

Den sociala personligheten vill överleva och vill att andra också ska göra det, medan den antisociala personligheten faktiskt och i hemlighet vill att andra ska gå under.

I grund och botten vill den sociala personligheten att andra ska vara lyckliga och klara sig bra, medan den antisociala personligheten är mycket slipad när det gäller att få det att gå riktigt dåligt för andra.

Det viktiga med den sociala personligheten är egentligen inte hans framgång med sakerna han gör, utan hans skäl för att göra saker. När den sociala personligheten är framgångsrik angrips han ofta av den antisociala personligheten, och kan av denna anledning misslyckas. Men den sociala personligheten vill att även andra ska vara framgångsrika, medan den antisociala personligheten bara vill att andra misslyckas.

Om vi inte kan upptäcka den sociala personligheten och skydda honom, och även upptäcka den antisociala personligheten och hindra honom från att skada andra, kommer vårt samhälle att fortsätta lida av sinnessjukdom, brottslighet och krig, och då kommer människan och civilisationen inte att överleva.

Skada inte den sociala personligheten – och försumma inte att göra de antisociala personligheterna maktlösa i deras ansträngningar att skada oss andra.

Bara för att en individ höjer sig över sina medmänniskor eller tar ett viktigt jobb, gör inte detta honom till en antisocial personlighet. Och på samma sätt, bara för att en person kan kontrollera eller bestämma över andra, gör inte detta honom till en antisocial personlighet.

Det är hans anledningar när han gör detta och konsekvenserna av hans handlingar som skiljer den antisociala personligheten från den sociala personligheten.

Om vi inte inser och tillämpar de sanna kännetecknen på de två personlighetstyperna, kommer vi att fortsätta leva i osäkerhet om vilka våra fiender är och, genom att göra det, behandla våra vänner orättvist.

Alla människor har begått våldshandlingar eller gjort sig skyldiga till försummelser som de skulle kunna klandras för. Inom hela mänskligheten finns det inte en enda fullkomlig individ.

Det finns dock de som försöker göra vad som är rätt och de som specialiserar sig på att göra vad som är orätt, och på grundval av dessa fakta och kännetecken kan man känna igen dem.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.