Let us know how it is going
9.‎7 תרגיל מעשי

הסברים סתמיים

כשאתה משתמש בעיתון או בכתב עת, מצא כמה דוגמאות של הסבר סתמי.

המשך בכך עד שתרגיש בטוח ביכולתך לזהות הסברים סתמיים.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים ואז בחן את הבנתך שוב.