Let us know how it is going
9.‎3 תרגיל מעשי

ניתוח נתונים וניתוח סיטואציה

השתמש בנתונים בעיתון או בכתב עת, עשה ניתוח נתונים וספור את ה-outpoints. לאחר מכן, עשה ניתוח סיטואציה.

המשך לעשות את התרגיל הזה עד שתוכל בקלות לעבור על מאמרים ולעשות ניתוח נתונים ובעקבותיו ניתוח סיטואציה.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים ואז בחן את הבנתך שוב.