Let us know how it is going
9.‎3 PRAKTIKUPPGIFT

Data- och situationsanalys

Gör en dataanalys och räkna outpointerna genom att ta informationen i en dagstidning eller tidskrift. Gör sedan en situationsanalys.

Fortsätt att göra den här övningen tills du lätt kan gå igenom artiklar och göra en dataanalys följt av en situationsanalys.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Praktikuppgifter och sedan testa din förståelse igen.