Let us know how it is going
9.‎3 PRAKTISK ØVELSE

Data- og situasjonsanalyse

Foreta en dataanalyse ved å anvende dataene i en avis eller et tidsskrift og tell utepunktene. Foreta deretter en situasjonsanalyse.

Fortsett å gjøre denne øvelsen inntil du lett kan gå gjennom artikler og foreta en dataanalyse etterfulgt av en situasjonsanalyse.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen Praktiske øvelser og deretter teste din forståelse igjen.