Let us know how it is going
8.‎1 LÄS ARTIKELN

Maximer (regler) för programmering

Programmering är mycket viktig och det finns mycket information om det. En av de viktigaste sakerna är att varje program består av flera delar. Dessa delar måste sättas samman på ett ordnat sätt, annars blir programmet inte framgångsrikt. Detta är några av principerna vad gäller program.

Här är några fler viktiga regler att veta om program:

Maxim ett: Vilken idé som helst (förslag eller plan) är bättre än ingen idé alls, även om den inte utförs väl.

Maxim två: För att ett program ska vara effektivt måste det genomföras.

Maxim tre: Ett program som har satts i verket måste man arbeta på och inte ignorera.

Maxim fyra: Om man inte har tid att arbeta på ett program, ska man inte börja göra det och sedan ignorera det. Man ska istället få mer gjort på de andra programmen som man redan arbetar på.

Maxim fem: Alla program kräver en del pengar. Så innan man börjar på programmet ska man se till att man antingen har pengarna eller vet hur man skaffar dem – eller så ska man vara mycket säker på att programmet kommer att få in pengar.

Maxim sex: Ett program måste övervakas av någon, annars kommer det att ignoreras och falla bort (sluta göras) och kommer aldrig att fullbordas.

Maxim sju: Det bästa programmet är det som kommer att nå det största antalet människor, familjer, grupper osv., och som kommer att vara till störst nytta för det största antalet människor, familjer, grupper osv.

Maxim åtta: Program ska vara självfinansierande och inte behöva försöka hitta pengar från andra källor.

Maxim nio: Program måste skapa ökat intresse. Efterhand som fler och fler människor blir intresserade av programmet, kommer de att vilja bidra till det. Detta innebär att programmet kommer att fortsätta växa och bli ännu större.

Maxim tio: Ett program är dåligt om det tar från program som redan har visat sig vara framgångsrika eller om det stör eller orsakar avbrott för de människor som arbetar på andra program.

Maxim elva: Man ska aldrig spendera mer på ett program än man omedelbart kan få tillbaka i avkastning.

Maxim tolv: Man ska inte börja på ett nytt program som sedan blockerar ett annat program som pågår eller tar från dess inkomster.

Program måste arbetas på. Människor som gör programmet får inte sluta göra programmet. De som övervakar programmet måste kunna se om ett program gör de saker som det är meningen att det ska göra och fortsätta det. De måste också kunna se om ett program är dåligt och sluta göra det.

Program drar ut på tiden och tar för lång tid om de olika targettyperna inte har utarbetats eller inte fullbordas. De misslyckas endast på grund av att de olika targettyperna inte genomförs eller inte hålls inne.

Man kan få nästan allt man vill göra om de olika targettyperna är förstådda och utarbetade så att de är verkliga och går att utföras. Man måste fortsätta utföra targets och inte sluta göra dem förrän var och en har fullbordats.

Genom att fortsätta arbeta på program, inte låta dem falla bort (sluta arbetas på) eller glömmas bort, kommer man att kunna få dem gjorda. Och på detta sätt kan man uppnå de avsedda målen, antingen de för en själv eller de för ens grupp.

Det är så här man får planering att bli verklighet och uppnår mål. Det är lika sant för en individ som det är för en stor grupp. Alla människor kan ha nytta av att känna till dessa data och använda dem.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.