Let us know how it is going
6.‎1 PRAKTIKUPPGIFT

Att lägga märke till tonnivåer

Praktikuppgifter

Anmärkning: Dessa slutliga övningsuppgifter är valfria. Man måste inte göra dem. De inkluderas här för dig att göra för att hjälpa dig få en ökad förståelse och förmågan att tillämpa kursens material.

Gå till en plats där det finns mycket folk, som till exempel en buss- eller tågstation. Välj en person och lägg märke till hans eller hennes tonnivå. Till exempel bara stoppa och prata med någon eller titta på någon som gör någonting och se om du kan pricka in vilken tonnivå han ligger på. Tala inte om för personen att du tror att han ligger på en viss tonnivå. Detta är bara en övning som hjälper dig observera.

Fortsätt göra detta tills du är säker på att du kan se en persons tonnivå på hur de talar eller beter sig.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.