Let us know how it is going
2.‎1 LES ARTIKKELEN

Ytterligere oppdagelser

Et meget viktig punkt å være på utkikk etter når man finner en Tredje part er falske rapporter. Falske rapporter er skriftlige eller muntlige uttalelser som inneholder løgner.

Det er blitt oppdaget at en Tredje part kan bli fullstendig oversett fordi den personen sprer falske rapporter om andre mennesker.

For eksempel, hvis noen gjør en feil og prøver å beskytte seg selv mot å bli anklaget ved å klandre en annen, og den personen havner så i vanskeligheter og den virkelige Tredje parten forblir skjult.

Måten å håndtere dette på er å få personen som har blitt anklaget for å gjøre noe galt, til å bli fortalt eller gitt informasjonen av personen som anklager ham, slik at han har en sjanse til å bekrefte at den er sann eller avkrefte den.

På bunnen av alle virkelig plagsomme aktiviteter fra en Tredje part er falske rapporter. Falske rapporter kan også omfatte falsk persepsjon – noen «ser» noe som faktisk ikke eksisterer, og rapporterer det som en kjensgjerning.

For å forhindre noen i å bli falskt anklaget, bør enhver person med en hvilken som helst mengde autoritet i en gruppe ikke akseptere en anklage og reagere på den uten en personlig undersøkelse for å finne ut om anklagen er sann eller bare er en handling fra en Tredje part. Dette vil forhindre at folk som ikke har gjort noe galt blir straffet.

For å beskytte en ærlig person må enhver dårlig rapport som noen gir om noen andre, granskes for å være veldig sikker på at den er sann.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.