Let us know how it is going
8.‎1 LEES HET ARTIKEL

Mensen die Opstappen

In Scientology is de ware reden ontdekt voor het plotseling en onverklaard vertrekken van banen, gezinnen, plaatsen en gebieden. Een dergelijk plotseling vertrek wordt opstappen genoemd.

Dit is één van die dingen waarvan de Mens dacht dat hij er alles al vanaf wist en daarom nooit werkelijk heeft onderzocht. Toch bezorgde hem dit de meeste moeilijkheden. De Mens had het idee dat het allemaal al uitgelegd was, maar zijn uitleg liet de hoeveelheid moeilijkheden die ontstond door het gevoel “te moeten vertrekken” niet afnemen.

Zo is de Mens bijvoorbeeld paniekerig geweest over het hoge percentage echtscheidingen, over het enorme personeelsverloop in fabrieken en over veel andere dingen die ontstaan door plotseling of onverklaard vertrek.

We zien iemand die een goede baan heeft en waarschijnlijk geen betere zal krijgen, opeens besluiten te vertrekken en dan opstapt. We zien een vrouw, met een echtgenoot en een gezin waar niks verkeerd mee is, alles achter zich laten. Of een man, met een heel goede vrouw, die met haar breekt en zonder aanwijsbare reden vertrekt.

De Mens verklaarde dit voor zichzelf door te zeggen dat hem zeer veel slechte dingen waren aangedaan en dat hij het niet langer kon verdragen om zo te lijden en dat hij dus wel moest vertrekken. Als dat echter waar was, dan hoefde de Mens alleen maar de arbeidsomstandigheden, huwelijksrelaties, banen, opleidingen, enzovoort, uitermate goed te maken en dan zou het probleem zijn opgelost. Het is echter zo, dat een nauwkeurig onderzoek van de arbeidsomstandigheden en huwelijken laat zien dat een verbetering van de omstandigheden meestal het aantal mensen dat opstapt juist doet toenemen.

Je kunt mensen zó goed behandelen dat ze zich voor zichzelf gaan schamen (omdat ze weten dat ze dit niet verdienen), waardoor ze het gevoel krijgen dat ze moeten vertrekken. Aan de andere kant kun je mensen natuurlijk ook zó slecht behandelen, dat ze geen andere keuze hebben dan te vertrekken. Maar mensen zó goed of zó slecht behandelen dat ze worden gedwongen om te vertrekken, geeft nog steeds geen antwoord op de vraag waarom zoveel mensen hun werk of huwelijk in de steek laten. Een vrouw doet bijvoorbeeld haar best om er een goed huwelijk van te maken en de man gaat er plotseling met een andere vrouw vandoor. Of een manager probeert de zaak aan het draaien te houden en de werknemer stapt gewoon op zonder te zeggen waarom hij vertrok. Deze onverklaarde vertrekken ontwrichten organisaties en levens, en het wordt tijd dat we ze gaan begrijpen.

MENSEN GAAN WEG VANWEGE HUN EIGEN OVERTS EN ACHTERHOUDSELS.

Dat is het feit. Iemand met een zuiver geweten – die weet dat hij goede acties heeft gedaan en eerlijk is – kan niet worden gekwetst. De persoon die zegt dat hem slechte dingen waren aangedaan en dan zijn huwelijk of baan in de steek laat, doet dat vanwege zijn eigen overts en achterhoudsels. Het maakt niet uit of de persoon een gezin, een huwelijk, een stad of een baan in de steek laat. De oorzaak is dezelfde – overts en achterhoudsels.

Bijna iedereen kan een probleem oplossen of een slechte situatie corrigeren als hij dat echt wil. Maar wanneer de persoon het niet langer wil corrigeren, zijn het zijn eigen overts en achterhoudsels die zijn vermogen om er iets aan te doen, hebben doen afnemen, waardoor het lijkt alsof vertrekken het enige mogelijke antwoord is. Om zijn vertrek goed te praten, verzint de persoon die vertrekt dingen die hem zijn aangedaan. Om zijn overts kleiner te laten lijken, zal hij ook slechte dingen vertellen over die personen die hij schade heeft berokkend.

Wanneer iemand dreigt een stad, huwelijk, baan of opleiding te verlaten, is het enige aardige dat we kunnen doen, hem zijn overts en achterhoudsels te laten onthullen. Anders eindigt het ermee dat de persoon vertrekt en ten onrechte het gevoel heeft dat hem kwaad is aangedaan, terwijl hij zich eigenlijk slecht voelt over zichzelf en zijn eigen acties.

Het is verbazingwekkend hoe klein of onbeduidend de overts soms zijn die iemand ertoe brengen om plotseling op te stappen.

Wanneer een persoon gelooft dat hij niet kan voorkomen dat hij iemand die hem geholpen heeft schade toebrengt, zal hij die persoon beschermen door weg te gaan. Dit is de echte oorzaak voor het opstappen. Als je iemands arbeidsomstandigheden zou verbeteren, dan zou je zijn overts alleen maar erger voor hem laten lijken waardoor het dus nog zekerder zal zijn dat hij vertrekt.

De oplossing voor dit probleem is om Scientology procedures te gebruiken totdat zijn niveau van verantwoordelijkheid hoog genoeg is om een baan aan te nemen en te doen zonder alle vreemde ideeën van “Ik móet wel zeggen dat je me dingen aandoet, zodat ik weg kan gaan om je te beschermen tegen alle slechte dingen die ik je aandoe.”

Dat is hoe het is en nu we de basis van dit probleem kennen, kunnen we er iets aan doen.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.