Let us know how it is going
11.‎2 PRAKTIJKOPDRACHT

Overts en Achterhoudsels

Neem de kranten en tijdschriften nog een keer door en merk nu een aantal voorbeelden van overts of achterhoudsels op die door anderen zijn gepleegd. Werk voor elk voorbeeld uit wat de gevolgen waren voor de persoon aan wie de schade werd toegebracht.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel Laatste praktijkopdrachten opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.