Let us know how it is going
7.‎1 LEES HET ARTIKEL

De Overt-motivator-volgorde

Er is nog iets wat er gebeurt wanneer mensen overts plegen, dat veel over menselijk gedrag verklaart. In Scientology noemen we dit de overt-motivator-volgorde.

Een schadelijke daad die door iemand tegen een ander wordt gepleegd, heet een overt, en een schadelijke daad die door iemand wordt ontvangen, heet een motivator. Het heet een “motivator”, want het “motiveert”. Hij geeft die persoon een reden of rechtvaardiging om ook overts te plegen.

De persoon die de motivator heeft ontvangen, kan het idee krijgen dat hij nu een voldoende goede reden heeft om een overt tegen de persoon te plegen die hem schade heeft berokkend. Wanneer iemand een overt pleegt zonder een motivator te hebben ontvangen, probeert hij een gepaste motivator te vinden of te bedenken om zijn eigen schadelijke actie te rechtvaardigen of goed te praten. Hij zal vaak geloven of oneerlijk zeggen dat er iets slechts met hem is gebeurd, zelfs als dat niet zo is.

Wanneer je met overts en motivators te maken hebt, hebben mensen vaak onjuiste ideeën over wat er echt plaatsvond. Iemand kan bijvoorbeeld geloven dat hij het slachtoffer was in een auto-ongeluk, terwijl hij in feite het ongeluk veroorzaakte. Of hij zou kunnen geloven dat hij een ongeluk heeft veroorzaakt, terwijl hij er in feite alleen maar bij betrokken was.

Als Arie Bas slaat, gaat Arie er nu van uit dat hij door Bas zou moeten worden geslagen. Wat nog belangrijker is, hij kan in feite een fysieke pijn of ongemak krijgen om te bewijzen dat hij wel degelijk door Bas is geslagen, ook al heeft Bas dat helemaal niet gedaan. En mensen gaan rond en vertellen hoe ze door Bas zijn geslagen, door Bas zijn geslagen, door Bas zijn geslagen, en ondanks het feit dat dit niet is gebeurd, staan sommige mensen erop dat het wel is gebeurd.

Dat is de overt-motivator-volgorde.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.