Let us know how it is going
4.‎1 LEES HET ARTIKEL

Eerlijkheid en Vrijheid

Eerlijkheid betekent dat iemand volgens de waarheid leeft en niets te verbergen heeft. Iemand die eerlijk is vertelt de waarheid en liegt niet, bedriegt niet en probeert anderen niet te misleiden. Men kan hem vertrouwen.

Zodra je eenmaal een hoog niveau van bekwaamheid hebt bereikt, zul je de eerste zijn om op je recht (privileges en vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting, die wettelijk zijn vastgesteld) te staan om met eerlijke mensen om te gaan.

Het is verkeerd om “vrijheid” te gebruiken als argument om degenen te beschermen die alleen maar op vernietiging uit zijn.

Individuele rechten werden in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat eerlijke mensen vrij kunnen zijn. Maar oneerlijke mensen hebben vaak geprobeerd deze rechten te gebruiken om te voorkomen dat hun schadelijke acties werden onthuld.

Vrijheid is voor eerlijke mensen. Een oneerlijke man kan niet vrij zijn als hij dingen te verbergen heeft. Wanneer zijn eigen daden niet bekend mogen worden, dan is hij een gevangene van zichzelf. Hij voelt dat hij zich van andere mensen moet terughouden omdat hij bang is dat hij hen nog meer schade zal berokkenen. Als je oneerlijke mensen beschermt, dwing je hen een leven van lijden en eenzaamheid te leiden.

Er is slechts één uitweg voor iemand die oneerlijk is en dat is dat hij zijn eigen verantwoordelijkheden in de samenleving onder ogen moet zien en zichzelf terug in communicatie moet brengen met zijn medemens, zijn gezin en de wereld in het algemeen.

Vrijheid voor de Mens houdt niet in dat je de vrijheid hebt de Mens te benadelen. Vrijheid van meningsuiting houdt niet in dat je de vrijheid hebt om door leugens schade te berokkenen.

De Mens kan niet vrij zijn zolang hij leeft tussen mensen die dingen te verbergen hebben over hun eigen schadelijke daden.

Om vrij te zijn, moet een mens eerlijk zijn tegenover zichzelf, alsook tegenover de mensen met wie hij leeft en werkt.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.