Let us know how it is going
10.‎1 LEES HET ARTIKEL

Het Uitschrijven van Overts en Achterhoudsels

In Scientology is het al lange tijd bekend dat wanneer iemand overts en achterhoudsels (O/A’s) heeft, dit hem ervan weerhoudt een vol, actief en gelukkig leven te leiden. Overts vormen de belangrijkste reden waarom iemand zichzelf ervan weerhoudt dingen te doen.

Iemand die met overts en achterhoudsels rondloopt, is steeds minder in staat om zijn eigen leven en dat van anderen te beïnvloeden en hij stopt te communiceren met de mensen en groepen waartegen hij overts heeft gepleegd.

Het uitschrijven van overts en achterhoudsels biedt een weg eruit. Door te confronteren (nauwkeurig naar de waarheid van iets kijken), kan iemand een gevoel van opluchting ervaren en meer actief in gebieden van zijn leven worden.

Als je je overts en achterhoudsels uitschrijft, moet je de stappen hieronder volgen en bij elk punt zo specifiek mogelijk zijn. Dit zorgt ervoor dat je de grootst mogelijke voordeel en opluchting zult verkrijgen bij het maken van het verslag.

  1. Schrijf de overt of het achterhoudsel op.
  2. Schrijf de volgende bijzonderheden op die te maken hebben met wat je precies hebt gedaan of niet hebt gedaan:
    1. Tijd (het specifieke moment, het uur, de dag, de maand en het jaar wanneer iets gebeurde)
    2. Plaats (de precieze locatie waar iets gebeurde)
    3. Vorm (de rangschikking van dingen en de specifieke manier waarop iets gebeurde)
    4. Gebeurtenis (het exacte, specifieke ding dat er gebeurde).

Het is belangrijk om de tijd, plaats, vorm en gebeurtenis op te schrijven om een exact beeld te geven van wat er was gedaan.

Voorbeeld 1:

1. Toen ik uit mijn parkeervak op mijn werk achteruitreed, botste ik tegen de auto van een vriend aan en veroorzaakte daarmee voor ongeveer vijfhonderd euro schade aan zijn auto.

2. Toen ik op 30 juni 2017 wegging van mijn werk, reed ik achteruit mijn parkeervak uit en botste tegen de achterkant van de auto van mijn vriend Jaap aan. Er was verder niemand in de buurt en de parkeerplaats was bijna leeg. Ik reed weg zonder een berichtje achter te laten of het tegen Jaap te vertellen, terwijl ik wist dat ik voor ongeveer vijfhonderd euro schade aan zijn auto had veroorzaakt die hij nu zelf zou moeten betalen.

(TIJD is de datum waarop het gebeurde: 30 juni 2017 bij het weggaan van het werk. PLAATS is de locatie waar het gebeurde: de parkeerplaats op het werk. VORM is de manier waarop het gebeurde: op de achterkant botsen van de auto van zijn vriend terwijl er niemand in de buurt was; de parkeerplaats was leeg en hij reed weg zonder een briefje achter te laten of het aan Jaap te vertellen. GEBEURTENIS is wat er als gevolg daarvan plaatsvond: het zorgen voor een schade van ongeveer vijfhonderd euro aan de auto van Jaap, die Jaap moest betalen.)

Voorbeeld 2:

1. Ik heb mijn vrouw (Sandra) bedrogen door uit te gaan met een andere vrouw en dat heb ik haar nooit verteld.

2. Drie jaar geleden, toen ik pas met Sandra getrouwd was, bedroog ik haar door uit te gaan met een andere vrouw. Ik heb Sandra hier nooit iets over verteld. Op een morgen in juni 2014 vertelde ik Sandra dat ik haar die avond mee naar de film zou nemen. Op weg naar huis, toen ik even in een winkel was, zag ik een oude vriendin van me (Barbara). Ik nodigde Barbara uit om die avond met mij uit eten te gaan en ze nam de uitnodiging aan. (Ze wist niet dat ik getrouwd was.) Ik zei dat ik haar die avond om acht uur zou ophalen. Toen ik na het winkelen thuiskwam, vertelde ik Sandra dat ik weer terug naar mijn werk moest om nog een paar dingen te doen en dat ik niet met haar naar de film kon gaan. Daarna ging ik met Barbara in een andere plaats uit eten (in “De Dorpsherberg”) zodat ik niet het risico liep een van mijn vrienden tegen te komen.

(TIJD is de datum waarop het gebeurde: drie jaar geleden, juni 2014. PLAATS is de locatie waar het gebeurde: in een ander plaats in de Dorpsherberg. VORM is de manier waarop het gebeurde: hij zag zijn vriendin van vroeger, vroeg haar die avond te gaan eten, en hij vertelde Sandra dat hij moest werken en niet met haar naar de film kon gaan. GEBEURTENIS is wat er als gevolg daarvan gebeurde: hij ging met Barbara uit eten in een andere plaats om niet het risico te lopen zijn vrienden tegen het lijf te lopen.)

Het uitschrijven van overts en achterhoudsels is een eenvoudige actie, maar het is een essentiële stap om het verleden uit de weg te ruimen en voorwaarts te gaan in de richting van grotere vrijheid en blijvend geluk.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.