Let us know how it is going

Velkommen

Du har nå suksessfullt registrert deg og er nesten klar til å begynne ditt første steg på en spennende og praktisk læreprosess. Dette kurset vil gi deg effektive verktøy du kan bruke i livet ditt.

Dette kurset er lagt opp trinn-for-trinn, med en rekkefølge av ting å studere og oppgaver du skal gjøre. Og da hele kurset er komplett fra din personlige pålogging, kan du logge inn når som helst for å fortsette gjennom oppgavene dine til du er ferdig.

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått. Mer

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått.

Forvirringen eller den manglende evnen til å forstå eller lære kommer ETTER et ord som du ikke kjente betydningen av. Det er kanskje ikke bare nye og usedvanlige ord som du ikke forstod.

En av de viktigste faktaene i hele emnet studium er at du aldri må gå forbi et ord som du ikke forstår.

I hvert eneste emne du tok opp og så etterlot ufullført, vil du oppdage at det var ord du leste, men du ikke visste betydningen av.

Så når du studerer dette kurset, vær helt, helt sikker på at du aldri går forbi et ord som du ikke fullt ut forstår.

Hvis det du studerer blir forvirrende eller det ikke ser ut til at du kan forstå det, vil det være et ORD rett før som du ikke har forstått.

Gå ikke videre, men gå tilbake til FØR du fikk problemer og finn ordet du ikke forstod. Hvor enn du ser et ord som er understreket, kan du klikke på det, og det vil øyeblikkelig gi deg betydningen av ordet.

Etter hvert som du går gjennom kurset kan du også klikke på menyen på toppen av hver side av kurset hvor det står «Ordliste» (som er en liste over ord og hva de betyr), og det vil ta deg til en liste over ord som brukes i kurset og gi deg betydningen av hvert av dem.

Hvis du ikke kan finne ordet du leter etter listet opp i ordlisten, få tak i en enkel ordbok og slå opp betydningen av det.

Velkommen til online-kurset i ekteskap

I dagens verden er ødelagte ekteskap nesten forventet.

Et par blir gift og får et par barn, og så begynner ekteskapet å falle fra hverandre. Mannen stikker av med en annen kvinne, og konen arbeider for å forsørge barna.

Uten en familie som er sammenknyttet som en gruppe, hvor hvert medlem kan stole på de andre til å hjelpe ham eller henne igjennom harde tider og klare seg i livet, kan et barn bli fortapt og snart begynne å havne i vanskeligheter.

Familien er samfunnets byggestein. Likevel har så mange ektefeller problemer med å holde en familie sammen. Det er fordi de ikke vet hva de skal gjøre for å gjøre et ekteskap vellykket, og så holde det i gang og godt kjørende.

L. Ron Hubbard har gitt oss verktøyene til ikke bare å bygge et lykkelig ekteskap hvor begge ektefeller er glade og klarer seg godt, men også til å ta et ekteskap som svikter og redde det og sette det sammen igjen.

Verktøyene til å skape et lykkelig og suksessfullt ekteskap er veldig lette å kunne og bruke. Når du forstår hva de er og lærer hvordan man bruker dem, som du vil lære på dette kurset, kan du få ditt eget ekteskap til å lykkes ennå bedre. Og du vil også få verktøy til rådighet til å hjelpe andre ektefeller som har problemer med å få deres ekteskap tilbake på veien til lykke.

Viktig merknad

Når du studerer dette kurset, vær helt sikker på at du aldri går forbi et ord du ikke fullt ut forstår. Den eneste grunnen til at en person gir opp et studium eller blir forvirret eller ute av stand til å lære, er at han eller hun har gått forbi et ord som ikke ble forstått. Mer

1.‎1 LES ARTIKKELEN

Eventyret ved et ekteskap

Det er et eventyr å bli gift. For når du gifter deg gjør du noe som du ikke vet noen ting om. Og når du prøver det et par ganger, vet du vanligvis mindre om det den andre gangen enn du gjorde den første gangen.

Ekteskap er hva en familie er bygget på. Det er grunnlaget.

I dette samfunnet på dette tidspunktet er en familie den gruppen som tar seg av hverandre, beskytter seg selv og er i stand til å føre seg selv inn i fremtiden.

En kultur (en gruppe mennesker som deler samme overbevisninger, livsstil, tradisjoner osv.) vil bli ødelagt hvis dens grunnstein – familien – blir fjernet.

Forholdet ekteskap er et postulert forhold. Postulert betyr en beslutning som er blitt truffet, at noe er eller vil bli på en bestemt måte. Med andre ord er et ekteskap noe som to mennesker skaper sammen. Beslutningen de har tatt er den eneste grunnen til at ekteskapet eksisterer.

Problemene begynner når folk slutter å skape (lage eller arbeide på) eller postulere ekteskapet. Det er det som skjer med de fleste ekteskap. Folk slutter å skape familieenheten. Og når de slutter å skape den, er ekteskapet ikke lenger der.

Ta for eksempel et par som går en kort tur en gang om uken i den nærliggende parken og regelmessig snakker om sine planer, som for eksempel om hvordan de vil male og tapetsere huset sitt, forbedre hagen eller hjelpe sine barn med leksene deres. Når de arbeider på ting på den måten, snakker de med hverandre om å skape sitt forhold og fremtiden for sin familie. Men la oss si at de en dag støter på noen økonomiske vanskeligheter. De beslutter at de har det for travelt til deres ukentlige spasertur eller til og med å ta seg tid til å snakke med hverandre om sine planer for fremtiden. Når mannen kommer hjem, bruker han all sin tid på å besvare e-poster, og hun tilbringer sin fritid med Internettsøking og prøver å finne måter å tjene ekstra penger til å betale regninger på. De snakker ikke en gang sammen om sine planer til å håndtere økonomien. De har sluttet å skape sitt ekteskap og sin familie. Innen kort tid er ekteskapet forbi.

Det er ikke på grunn av de dårlige tingene folk gjør som får avtaler som ekteskap til å falle fra hverandre, som for eksempel at den ene ektefellen er utro og starter et skjult forhold med en annen. Det er på grunn av de tingene som folk ikke gjør. Når man har et rent postulert forhold er man nødt til fortsette å skape det. Man er nødt til å fortsette å plassere det der gjennom sine handlinger. Og en familie som ikke fortsetter å skape seg selv som familie, vil opphøre å eksistere som familie. Det er omtrent den mest grunnleggende og viktige tingen som du behøver å vite om det.

Der folk har problemer med ekteskap er det fordi de forventer at det skal fungere automatisk. De tror at det vil holde sammen uten at de gjør noe for å plassere det der og holde det sammen. Nei, det gjør det dessverre ikke. Det må skapes.

Når et barn blir innført i familien, vil det også begynne å postulere familien som en gruppe. Hvis foreldrene ikke lenger skaper deres ekteskap og familiegruppen begynner å falle fra hverandre, vil barnet prøve alle mulige ting for å holde familiegruppen eksisterende.

Rent faktisk er det blitt oppdaget at en av grunnene til at et barn skader seg er, at det vil gjøre sine foreldre oppmerksomme på at de har et ansvar for familien. Barnesykdommer og skader skjer oftest direkte etter familieuoverensstemmelser.

Men enten et barns foreldre forblir sammen eller skilles, har det ingenting å gjøre med dets fremtid og hvorvidt det kan få et vellykket ekteskap når det blir eldre. Suksessen for hans eller hennes ekteskap vil avhenge av om han eller hun treffer en beslutning og så arbeider på å holde den beslutningen på plass.

Hvis du har ideen at et ekteskap er satt opp til å lykkes automatisk, og at du ikke personlig behøver å gjøre noe for å forsøke å holde det gående, vil det ende med fiasko eller skilsmisse. Men hvis man går inn i et ekteskap med forståelsen at et ekteskap er noe man er nødt til å postulere til å eksistere og fortsette å skape, kan man gjøre ethvert ekteskap vellykket eller til og med redde et ekteskap som mislykkes.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.