Let us know how it is going
9.‎4 PRAKTISK ØVELSE

Gjør programprøve nr. 2

Gjør programmet gitt som programprøve nr. 2 i «Å skrive programsiktemål». Utfør virkelig trinnene som anvist i programmet.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen Avsluttende praktiske oppgaver og deretter teste din forståelse igjen.