Let us know how it is going
5.‎1 LES ARTIKKELEN

Planlegging og siktemål

Mange planer kan skrives for å oppnå ting som er ønsket, men disse er bare planer. Disse planene vil ikke bli fullført før det er blitt fastsatt, satt opp på et tidsskjema og autorisert eller oppnådd enighet om «når og hvordan og av hvem» de skal gjøres.

Dette er grunnen til at planlegging av og til anses for å være for vanskelige, unødvendige eller bortkastet tid.

Man kunne planlegge å tjene en million dollar, men hvis man ikke hadde fastsatt som siktemål av forskjellige typer når og hvordan det skulle skje og hvem som skulle gjøre det, ville det bare ikke skje.

For eksempel, la oss si en utmerket plan er utarbeidet som dekker hvordan man forandrer en havn (et beskyttet område av vann hvor skip kan legge til kai) inn i et område for et veldig stort skip som fraktet olje. Det kunne foreligge på tegninger der alt var perfekt plassert og det kunne til og med være modeller av det. Det går ti år, og den er ikke påbegynt, langt mindre fullført. Du har sett slike planer. Mange av dem blir vist på verdensutstillinger (store offentlige tilstelninger der mange land fra hele verden viser frem sin kunst, sitt håndverk, industri- og landbruksprodukter, vitenskapelige nyvinninger osv.).

Eller det kunne være en plan som faktisk var oppsatt med siktemål, inkludert når, hvordan og hvem, men det ville aldri bli fullført fordi siktemålene var vanskelige å gjøre eller uvirkelige.

Du kan også ha en plan uten noen BETINGEDE SIKTEMÅL (et siktemål som gjøres for å fremskaffe data eller finne ut om et prosjekt kan gjøres, hvor det kan gjøres osv.). Uten et slikt siktemål i begynnelsen, kunne det vise seg at ingen virkelig ønsket det, og at det ikke var nyttig, så det ville sannsynligvis aldri bli fullført.

Noe slikt fantes på en øy i nærheten av Hellas. Det var et halvferdig gresk teater som bare hadde blitt etterlatt slik. Ingen hadde spurt innbyggerne om de ønsket det eller om det var behov for det. Så selv om det var svært godt planlagt, og til og med delvis hadde fått siktemål satt opp for seg, og var halvveis fullført: Der står det – halvferdig. Og slik har det fortsatt å stå.

En plan kan også være en tegning eller en skalamodell (en kopi som er mindre enn originalen) av et område eller et prosjekt. Denne typen plan må gjøres for enhver type konstruksjon – og uten en slik plan mislykkes konstruksjonen. Den kan til og med godkjennes som plan.

Men hvis planen ble gjort uten et betinget siktemål, ville den være ubrukelig eller ikke passe inn. Andre grunner til at en plan kanskje ikke blir gjort, ville være hvis ingen penger blir satt til side for den, hvis ingen beordres til å utføre den eller hvis det ikke finnes noe tidsskjema for utføringen av den.

Der man har utarbeidet en plan og lagd et program som krever godkjennelse, behøver man å vise den følgende informasjonen om dem for å få dem godkjent:

1. Et resultat av et betinget siktemål (undersøkelse av hva som ønskes og behøves).

2. Detaljene om selve tingen, dvs. et bilde av den eller hvor mye arbeid den ville omfatte, pluss hvor lett eller vanskelig det er å utføre den, og med hvilke personer eller materialer.

3. Si om den er vital eller ganske enkelt nyttig.

4. De primære siktemålene for den, som viser organiseringen som trengs for å utføre den (trinn for organisering, personell, kommunikasjon).

5. Operasjonssiktemålene, som viser tidsskjemaet for den og hvordan den passer sammen med andre handlinger (de som fremlegger retninger og handlinger, eller en oversikt over hendelser eller en tidstabell).

6. Dens kostnader og hvorvidt den kommer til å være selvfinansierende eller man har råd til den, eller hvor mye penger den vil tjene inn.

Programmet ville måtte inkludere siktemålene.

En plan ville være utformingen av selve saken.

Dette viser hvorfor visse planer ikke resulterer i noe, og hvorfor de ofte ikke blir fullført selv når de blir planlagt. Det kunne være fordi planen ikke var organisert med siktemål arrangert som korrekte typer av siktemål og i riktig rekkefølge. Som et resultat er planen uvirkelig eller blir ikke utført.

Noen ganger er et betinget siktemål ikke korrekt, og dette kunne avholde en plan og et program fra å bli fullført. Et betinget siktemål prøver kanskje ikke å finne ut om det finnes hindringer som ville forhindre planen fra å bli utført. Eller det finner muligens ikke ut hvilke folk og ferdigheter som er tilgjengelige.

Men hvis disse punktene er forstått, blir emnet organisering og planlegging veldig klart. En person som skriver programmer kan bli ekstremt dyktig og kan oppnå ting som inntil da ikke kunne ha blitt oppnådd eller muligens aldri engang var tenkt på tidligere.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.