Let us know how it is going
9.‎6 PRAKTISK ØVELSE

Skriv et program for å forberede noe

Skriv et program for å gjøre deg klar for dagen. Planlegg trinnene du tar for å forberede arbeidsdagen din, studiene dine eller hva det måtte være. Bruk siktemålstypene til å gjøre dette:

  1. Hovedsiktemål
  2. Primært siktemål
  3. Vitalt siktemål
  4. Operasjonssiktemål
  5. Betinget siktemål
  6. Produksjonssiktemål

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen Avsluttende praktiske oppgaver og deretter teste din forståelse igjen.