Let us know how it is going
9.‎5 PRAKTISK ØVELSE

Skriv et enkelt program

Skriv et program om å gå en tur. Bruk siktemålstypene som gitt i Planer og programmer, inkludert:

  1. Hovedsiktemål
  2. Primært siktemål
  3. Vitalt siktemål
  4. Operasjonssiktemål
  5. Betinget siktemål
  6. Produksjonssiktemål

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen Avsluttende praktiske oppgaver og deretter teste din forståelse igjen.