Let us know how it is going

Välkommen

Du har nu framgångsrikt skrivit in dig på kursen och är nästan redo att börja på det första steget i en spännande och praktiskt givande inlärningsprocess. Denna kurs ger dig effektiva verktyg som du kan använda i livet.

Den är uppbyggd steg-för-steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd. Och eftersom hela kursen sker helt inom ditt personliga konto, kan du enkelt logga in när du vill och gå vidare igenom uppgifterna tills du har fullbordat kursen.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår.

Förvirringen eller oförmågan att förstå eller lära sig uppstår EFTER ett ord som man inte förstod. Det kommer inte enbart att vara de nya och ovanliga orden som du inte förstår.

Bland det viktigaste i hela ämnet studier är att man aldrig får gå förbi ett ord man inte förstår.

I varje ämne som du började med och sedan inte fullbordade kommer du att upptäcka att det fanns ord som du läste men inte visste vad de betydde.

Så när du studerar denna kurs ska du vara mycket, mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte helt förstår.

Om du studerar och det blir förvirrande eller du inte förstår det, finns ett ORD alldeles innan som du inte förstod.

Fortsätt inte, utan gå tillbaka till INNAN du fick svårigheter och hitta ordet som du inte fullständigt förstod. Varhelst du ser ett ord som är understruket kan du klicka på det, så får du omedelbart betydelsen av ordet.

När du går igenom kursen kan du också klicka på menyn längst upp på varje sida där det står ”Ordförklaringar” (som är en lista med ord och vad de betyder) så kommer du till en lista med ord som används i kursen där betydelsen av vart och ett av dem förklaras.

Om du inte hittar ordet du letar efter i ordförklaringarna, ta då en enkel ordbok och slå upp ordet där.

Välkommen till online-kursen Den emotionella Tonskalan

Folk har ofta undrat över hur de bättre skulle kunna förstå hur emotion påverkar människors beteende. De ser en person som ser upprörd ut och mycket arg och vet inte vad de kan förvänta sig från den personen. De ser någon som är mycket tyst och ledsen och tittar ner hela tiden och de försöker få honom entusiastisk över någon plan de har, men deras försök att få personen entusiastisk leder ingenvart och de vet inte varför.

Fram till nu har det inte funnits något tydligt sätt att förstå hur människor ibland kan ändra sina emotioner under loppet av en dag eller till och med sitta fast på en emotionell nivå i flera år.

Men L. Ron Hubbard upptäckte att det faktiskt finns ett mönster av emotionellt beteende som människor följer. Han fann att människor beter sig på sätt som kan tala om för en vilka emotioner de känner – även om dessa emotioner verkar vara dolda på grund av att man inte talar om dem. Och han upptäckte också att det finns en skala med dessa emotioner. Han upptäckte och gav oss verktygen för att ta reda på var en person befinner sig på den här skalan av emotioner när som helst, bara genom att observera hans beteende, prata med honom eller till och med bara titta på hans ögon.

Den emotionella Tonskalan är ett oerhört kraftfullt verktyg som kan hjälpa en förstå människors emotioner och förutsäga deras beteende. Med hjälp av den kan man veta vad man kan förvänta sig från en person när som helst, oavsett om det är en arg människa, någon som är mycket tyst och ledsen hela tiden eller någon som är uttråkad eller glad. Och man kan veta vem man kan förvänta sig mottar ens kommunikationer bra och bidrar tillbaka.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

1.‎1 LÄS ARTIKELN

Den emotionella Tonskalan

Emotionell betyder som har att göra med emotion, de känslor en person har som han vanligtvis visar genom sitt ansiktsuttryck eller hur hans kropp beter sig. Några exempel på emotion inkluderar gladlynthet, uttråkning och rädsla.

Ton betyder en persons emotionella tillstånd. Detta kan vara under en mycket kort eller en mycket lång tidsperiod.

En skala är en serie steg eller nivåer som är ordnade i en följd.

Den emotionella Tonskalan visar alla emotioner som en person kan uppleva när som helst i sitt liv.

Tonskalan talar också om för en hur man kan förvänta sig att en person ska bete sig vid vilken tidpunkt som helst. När en person är på en viss nivå på Tonskalan, beter han sig på ett visst sätt. Så genom att veta vad varje nivå på Tonskalan är, kan man sedan förutsäga hur en person kommer att bete sig.

Det finns bara några få grundläggande emotioner på Tonskalan. Längst upp har vi emotionen entusiasm. Entusiasm betyder en känsla av upphetsning över något och iver att vara inblandad i det. Och precis nedanför den har man en person som är helt enkelt gladlynt över vad han gör.

Och sedan, precis under den, har man en emotion där en person håller sig själv tillbaka från att vara öppet gladlynt. Man får känslan när man observerar denna emotion att personen är en aning rädd för att sträcka sig ut mot någonting. Denna nivå på Tonskalan kallas konservatism. Under konservatism har vi tonnivån nöjd. Nöjd innebär att personen är liksom tyst lycklig. Han är tillfredsställd.

Nedanför denna nivå har vi uttråkning. Uttråkning är när ingenting är fel, men ingenting händer. Personen känner att de saker han vill göra är en aning för svåra för honom att göra, så han gör dem faktiskt inte. Det finns ingenting farligt närvarande, men det finns inget spännande heller. Han springer inte ifrån någonting och han strävar inte mot någonting – han liksom bara sitter där på samma ställe och gör egentligen ingenting. Det är uttråkning.

När man försöker få en person som är uttråkad att göra någonting, kommer han att vara lite ovänlig och irriterad mot en. Han går ner lite på Tonskalan. Så nästa nivå, nedanför uttråkning, är antagonism. Antagonism är en känsla av förargelse och irritation som någon har, vilket har orsakats av att andra människor kommer närmare eller kommunicerar till honom.

Nedanför antagonism kommer personens emotion att förvandlas till vrede. En person som är arg kan bli så hotad att han visar rädsla.

När han hotas allt för mycket, blir rädsla till sorg. Sorg är en oförmåga att fly från rädsla, ett skrämmande föremål eller tanken på att förlora något som är mycket viktigt för en.

När en person hotas alltför mycket av sorg, blir det till apati – en fullständig brist på intresse eller känsla för saker och ting i allmänhet, vilket resulterar i att en person inte känner någon emotion och inte har någon energi.

Var och en av dessa emotioner har sitt eget beteendemönster.

Arga människor gör vissa saker. Man kan förvänta sig att en arg människa har sönder saker. Man kan förvänta sig att han är oärlig. Man kan förvänta sig att han försöker kontrollera folk omkring honom genom att skrika åt dem, ge dem order, hota med att bestraffa dem eller vara grovt oförskämd mot dem. Man känner till mönstret för en arg människa.

Man känner också till mönstret för en rädd människa, t.ex. en person som är rädd för att säga sanningen eller en person som är rädd för att stå ansikte mot ansikte med verkliga fakta ifråga om vad som händer eller vad han har gjort. En sådan person kommer att förändra fakta istället för att stå ansikte mot ansikte med dem. Han kommer att ljuga om vad som hände. Han kommer att undvika sanningen för den är nu mycket farlig för honom. Låt oss till exempel säga att en person bryter sig in i ett hem och grips av polisen. Han är rädd för vad som kommer att hända med honom, så han ljuger. Han säger att han gick förbi huset och såg ytterdörren stå på vid gavel så han bara gick in i huset för att se om någon var i knipa innanför.

För någon som lever i rädsla är människor eller andra levande ting i hans område farliga för honom, så till den grad att han alltid är rädd och har ett bestämt sätt att bete sig. Han vågar inte göra ett direkt angrepp mot något eller någon. Han skulle aldrig kunna gå fram till någon och säga åt den personen att han gjorde något fel. Han måste gå till Joe och säga att Bill gjorde något fel och sedan få Joe att gå och tala om för Bill vad han gjorde fel. Detta är dold fientlighet. Dold betyder hemlig eller gömd och fientlighet är när någon är ovänlig och visar hat eller avsky mot någon. Folk som är rädda beter sig på detta sätt.

En person som ligger på sorg kan bara hanteras genom emotionen medlidande. Därför får han andra runt omkring honom att tycka synd om honom och hjälpa honom. Han måste vara beroende av dem, på ett eller annat sätt, för sin egen överlevnad. Han känner det som att han inte kan överleva om han inte är i sorg eller sjuk.

En person i apati bara låtsas vara död. Exempel: När en soldat går ut i krig börjar kulor flyga omkring överallt. Han står inte ut med det. Han kommer inte att slåss och kan inte springa iväg, så han går in i apati och faller platt på ansiktet och ligger där stel. Någon skulle kunna komma fram och sparka på honom och tro att han var död och gå vidare till någon annan. Fiendekulorna träffar honom inte. Han tror att han är i ett bra tillstånd! Genom att acceptera döden som ett faktum, blir han ”död”, och på så sätt försvinner farliga saker och lämnar honom ifred. Vissa personer använder detta mönster som ett sätt att överleva i livet: ”Om jag bara är tillräckligt död, kommer ingen att besvära mig.”

Om man verkligen tittar sig omkring kan man hitta en sådan person. Det skulle kunna vara personen som säljer tidningar nere i gathörnet. Man kan känna igen en person som är i apati på vad han säger. Hans konversation kommer att vara något i stil med: ”Jag är inte farlig. Jag är inget hot mot dig. Jag är inget hot mot livet. Jag skulle inte kunna göra det. Jag skulle inte kunna göra någonting. Därför behöver du inte angripa mig. Jag är död.”

Anta att man hade fantastiska nyheter om ett nytt projekt som man var entusiastisk över och berättade det för personer på olika nivåer på Tonskalan. Hur skulle de reagera?

Någon i sorg, till exempel, tror att han är väldigt nära döden och allt är hopplöst i vilket fall som helst. För honom tjänar det inget till att fortsätta och livet är ändå rent allmänt en smärtsam upplevelse. Han vill bara sitta där och tycka synd om sig själv. Det är så någon i sorg beter sig. Han kommer att ta itu med allting i livet på det här sättet, inklusive dina fantastiska nyheter.

Hur är det med någon i rädsla? För honom är hans liv under ständigt hot. Allt man berättar för honom som är spännande kommer han att behandla som oviktigt. Och varje gång man är entusiastisk (upphetsad och mycket intresserad) om något man ska göra och försöker inkludera honom, kommer han att behandla en som oviktig och även värdelös.

Om man gick till en person som var mycket konservativ och man sade: ”Vi har ett jättestort, spännande projekt som vi ska göra i år”, kommer den konservativa personen att börja prata om att sakta ner saker och ting. Han kanske säger: ”Ja, har du tänkt igenom det här ordentligt och har du planerat det här noggrant?” Och när man väl har pratat färdigt med den här personen, önskar man att man aldrig hade pratat med honom. Han har så många anledningar till att man inte kan vara entusiastisk över det här projektet, men han säger inte att han är oenig angående det.

Och sedan kommer man till någon som är högt på Tonskalan, på tonnivån gladlynthet. Man berättar för honom om projektet och han säger: ”Fantastiskt!” Och man berättar för honom att det kommer att vara det här och det här och det här och att man tänker göra det, och han säger: ”Wow!” Och den här personen bidrar med något till det. Och han gör det till ett ännu mer spännande projekt. Han är den ende man kan prata med på det här sättet.

Sammanfattningsvis kan sägas att när man känner till skalan över emotioner, är det möjligt att veta hur människor kommer att agera och man kan se hur de beter sig i livet.

Det enda värde någonting har är hur användbart det är och huruvida det fungerar eller ej.

Den emotionella Tonskalan är definitivt användbar och den fungerar absolut.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.