Let us know how it is going

ASSISTS YA MAFU LE DIKOTSI

HO TSWA HO BUKA YA LETSOHO SCIENTOLOGY

Ngodisa o sebedisa aterese ya lengolo-tswibila:


Assists ya Mafu le Dikotsi

Thutong ena o tla ithuta:

  • O ka thusa motho jwang hore a hlaphohelwe kapele kotsing ya ho tswa kotsi, ho kula kapa ho hlonama.
  • Kamano ya hao ke eng ho mmele wa hao le kelello ya hao le hore na ke hobaneng ha o e-na le matla a ho susumetsa bophelo ba hao.
  • Tsebo eo o ka e sebedisang ho thusa ho kokobetsa bohloko le ho se kgotsofale ha motho e mong.