Let us know how it is going

AMA-ASSISTS EZIFO NOKULIMALA

ZITHATHWE ENCWADINI YE-SCIENTOLOGY

Bhalisa usebenzisa ikheli lakho le-imeyili:


Ama-Assists eZifo nokuLimala

Kule sifundo uzofunda:

  • Ungamenza assist kanjani umuntu ukuthi alulame ngokushesha okukhulu engozini, ekuguleni noma ecasukile.
  • Yibuphi ubudlelwane umzimba wakho onabo nengqondo yakho—nokuthi kungani unamandla okuthonya impilo yakho.
  • Amakhono ongawasebenzisa ukusiza ekunciphiseni ubuhlungu kanye nokungaphatheki kahle kothile.