Let us know how it is going

DIPHEYO LE DIPHEO

THUTO YA KAKARETSO

Re ya o Amohela ho Thuto ya Inthanet ya Dipheyo le Dipheo

Motho o etsa dintho jwang? O nka ditoro tsa hae le meralo ya hae jwang ebe o di etsa tsa nnete? Bongata ba rona re na le mehopolo ya seo re batlang ho se etsa kapa seo re nang le sona seo hangata se dulang e le seo re nahanang ka sona. Kapa mohlomong re na le mathata bophelong kapa dintho tseo re lokelang ho di etsa tse bonahalang di le boima haholo kapa di bile di sa kgonehe ho di fihlela.

Batho, dikgwebo esita le dinaha kaofela di ka ba le bothata ba ho rala le ho etsa dintho. Ha re sheba nalane, oka fumana mehlala e mengata ya sena. Meaho e senyehileng ya ditoropo tsa kgale e bontsha meralo e mengata e sa atlehang.

Tabeng ya mokgatlo, L. Ron Hubbard o ile a fumana mekgwa e mengata eo batho le dihlopha ba ka atlehang ka yona. O boetse a sebedisa ditsela tsa ho sebetsana le bo bong ba mathata a atileng ho feta ao batho ba nang le ona, e leng ho se kgone ho etsa hore dipheo le meralo ya bona e be ya nnete.

Kgaolong ena, o tla fumana kamoo o ka fihlelang sepheo sefe kapa sefe, se seholo kapa se senyane. Meralo e ka phethwa mme hona ho etswa ka ho latela mehato e meng e bonolo. O tla ithuta hore na mehato ena ke efe le hore na o ka e sebedisa jwang ho fihlela dipheo tsa hao, lelapa la hao, sehlopha, kgwebo le tse ding. O tla ithuta hore ditoro tsa hao di ka fetoha tsa nnete.

Tlhokomediso ya Bohlokwa

Ha o etsa thuto ena, etsa bonnete ba hore ha o fetise lentswe leo o sa le utlwisiseng ka botlalo. Lebaka feela leo motho a tlohelang ho ithuta ka lona kapa a ferekana kapa a sa kgone ho ithuta ke hobane o fetile lentswe leo a neng a sa le utlwisise. Di sa le teng

Thutong ena o tla ithuta:

  • Hobaneng ha batho ka dinako tse ding ba sebetsa ka thata ho fihlela sepheo empa ba sa tswele pele ho se fihlela.
  • Seo o hlokang ho se etsa, mohato ka mohato, ho etsa hore merero ya hao e phethahale.
  • Disebediswa tse hlakileng tseo o di hlokang ho ipehela le ho fihlela sepheo sa hao mesebetsing efe kapa efe.

Amohelehile

Ha jwale o se o ngodisitse ka katleho mme o se o ikemiseditse ho qala mohato wa hao wa pele molemong wa ho ithuta o monate le o sebetsang. Thuto e tla ho fa disebediswa tse sebetsang tsa bophelo ba hao

Thuto ena e beilwe ka mohato le mohato, ka tatellano ya ho ithuta le ho ikwetlisa eo o lokelang ho e etsa. Jwalo ka ha thuto e ikemetse ho di-logon tsa hao, o ka kena ka nako efe kapa efe ho tswela pele ka dikabelo tsa hao ho fihlela ho phethwa ka botlalo

Tlhokomediso ya Bohlokwa

Ha o etsa thuto ena, etsa bonnete ba hore ha o fetise lentswe leo o sa le utlwisiseng ka botlalo. Lebaka feela leo motho a tlohelang ho ithuta ka lona kapa a ferekana kapa a sa kgone ho ithuta ke hobane o fetile lentswe leo a neng a sa le utlwisise. Di sa le teng

Tlhokomediso ya Bohlokwa

Ha o etsa thuto ena, etsa bonnete ba hore ha o fetise lentswe leo o sa le utwisiseng ka botlalo. Lebaka feela leo motho a tlohelang ho ithuta ka lona kapa a ferekana kapa a sa kgone ho ithuta ke hobane o fetile lentswe leo a neng a sa le utlwisise.

Pherekano kapa ho sitwa ho utwisisa kapa ho ithuta ho tla KAMORA lentswe leo o neng o sa tsebe moelelo wa lona. E kanna yaba ha se mantswe a matjha le a sa tlwaelehang ao o neng o sa a utlwisise.

E nngwe ya dintlha tsa bohlokwa haholo ntlheng yohle ya thuto ke hore ha ho mohla o lokelang ho fetisa lentswe leo o sa le utlwisiseng.

Sehloho se seng le se seng seo o se nkileng ebe hao e qete, o tla fumana hore ho na le mantswe ao o a badileng empa o ne o sa tsebe hore na a bolelang.

Kahoo ha o ntse o etsa thuto ena e lokela ho ba le bonnete, ha o fetise lentswe leo o sa le utlwisiseng ka botlalo.

Haeba seo o ithutang sona se ferekanya kapa o sa utlwisisi, ho tla ba le LENTSWE pejana leo o sa kang wa le utlwisisa.

Se ke wa fetela pele, empa kgutlela ho PELE o kena mathateng mme o fumane lentswe leo o neng o sa le utlwisisi ka botlalo. Kae kapa kae moo o bonang lentswe le thaletsweng mola, o ka le tobetsa mme hang-hang le tla o fa moelelo wa lentswe leo.

Ha o ntse o tswela pele thutong, o ka tobetsa hape lethathamong le ka hodimo ho leqepe le leng ka leng la thuto eo ho yona e reng "Ditlhaloso" (e leng lenane la mantswe le seo ba se bolelang) mme e tla o isa lenaneng la mantswe a sebedisitsweng ha o le thutong ho fana ka moelelo wa e ka mong.

Haeba o sa fumane lentswe leo o le batlang le thathamisitswe lethathamong, fumana bukantswe e bonolo mme o shebe moelelo wa yona moo.