Let us know how it is going

TARGETS OCH MÅL

KURSÖVERSIKT

Välkommen till kursen Targets och mål

Hur får en person saker gjorda? Hur förverkligar han sina drömmar och planer? Många av oss har idéer om vad vi vill göra eller ha, vilka ofta bara förblir någonting vi tänker på. Eller så har vi kanske problem i livet eller saker vi måste göra som verkar alldeles för svåra eller till och med omöjliga att uppnå.

Människor, företag och till och med länder kan alla ha svårigheter med att planera och få saker gjorda. När man tittar tillbaka på historien kan man finna många exempel på detta. De förstörda byggnaderna i gamla städer visar många planer som misslyckades.

När det gäller ämnet organisering upptäckte L. Ron Hubbard många sätt som människor och grupper kan vara framgångsrika på. Han kom också på sätt att hantera en av de vanligaste svårigheter människor har, vilket är att inte kunna förverkliga sina mål och planer.

I det här kapitlet får du reda på hur man uppnår vilket mål som helst, stort som litet. Det går att fullborda planer och detta görs genom att följa några enkla steg. Du kommer att lära dig vilka dessa steg är och hur du använder dem för att uppnå dina egna mål, din familjs mål, en grupps mål, ett företags mål osv. Du får veta att dina drömmar kan bli verklighet.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

På denna kurs får du lära dig:

  • Varför människor ibland arbetar hårt för att nå ett mål men inte gör några framsteg mot att uppnå det.
  • Vad man måste göra, steg-för-steg, för att förverkliga sina planer.
  • De exakta verktyg man behöver för att bestämma och uppnå sina mål, oavsett vilken verksamhet det gäller.

Välkommen

Du har nu framgångsrikt skrivit in dig på kursen och är nästan redo att börja på det första steget i en spännande och praktiskt givande inlärningsprocess. Denna kurs ger dig effektiva verktyg som du kan använda i livet.

Den är uppbyggd steg-för-steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd. Och eftersom hela kursen sker helt inom ditt personliga konto, kan du enkelt logga in när du vill och gå vidare igenom uppgifterna tills du har fullbordat kursen.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår.

Förvirringen eller oförmågan att förstå eller lära sig uppstår EFTER ett ord som man inte förstod. Det kommer inte enbart att vara de nya och ovanliga orden som du inte förstår.

Bland det viktigaste i hela ämnet studier är att man aldrig får gå förbi ett ord man inte förstår.

I varje ämne som du började med och sedan inte fullbordade kommer du att upptäcka att det fanns ord som du läste men inte visste vad de betydde.

Så när du studerar denna kurs ska du vara mycket, mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte helt förstår.

Om du studerar och det blir förvirrande eller du inte förstår det, finns ett ORD alldeles innan som du inte förstod.

Fortsätt inte, utan gå tillbaka till INNAN du fick svårigheter och hitta ordet som du inte fullständigt förstod. Varhelst du ser ett ord som är understruket kan du klicka på det, så får du omedelbart betydelsen av ordet.

När du går igenom kursen kan du också klicka på menyn längst upp på varje sida där det står ”Ordförklaringar” (som är en lista med ord och vad de betyder) så kommer du till en lista med ord som används i kursen där betydelsen av vart och ett av dem förklaras.

Om du inte hittar ordet du letar efter i ordförklaringarna, ta då en enkel ordbok och slå upp ordet där.