Let us know how it is going

DEN EMOTIONELLA TONSKALAN

KURSÖVERSIKT

Välkommen till online-kursen Den emotionella Tonskalan

Folk har ofta undrat över hur de bättre skulle kunna förstå hur emotion påverkar människors beteende. De ser en person som ser upprörd ut och mycket arg och vet inte vad de kan förvänta sig från den personen. De ser någon som är mycket tyst och ledsen och tittar ner hela tiden och de försöker få honom entusiastisk över någon plan de har, men deras försök att få personen entusiastisk leder ingenvart och de vet inte varför.

Fram till nu har det inte funnits något tydligt sätt att förstå hur människor ibland kan ändra sina emotioner under loppet av en dag eller till och med sitta fast på en emotionell nivå i flera år.

Men L. Ron Hubbard upptäckte att det faktiskt finns ett mönster av emotionellt beteende som människor följer. Han fann att människor beter sig på sätt som kan tala om för en vilka emotioner de känner – även om dessa emotioner verkar vara dolda på grund av att man inte talar om dem. Och han upptäckte också att det finns en skala med dessa emotioner. Han upptäckte och gav oss verktygen för att ta reda på var en person befinner sig på den här skalan av emotioner när som helst, bara genom att observera hans beteende, prata med honom eller till och med bara titta på hans ögon.

Den emotionella Tonskalan är ett oerhört kraftfullt verktyg som kan hjälpa en förstå människors emotioner och förutsäga deras beteende. Med hjälp av den kan man veta vad man kan förvänta sig från en person när som helst, oavsett om det är en arg människa, någon som är mycket tyst och ledsen hela tiden eller någon som är uttråkad eller glad. Och man kan veta vem man kan förvänta sig mottar ens kommunikationer bra och bidrar tillbaka.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

På denna kurs får du lära dig:

  • En skala över emotioner som alla upplever i livet, från den högsta till den lägsta.
  • Hur man korrekt kan förutse beteendet hos en potentiell maka eller make, affärspartner, anställd eller vän – innan man engagerar sig i en relation.
  • Enkla verktyg man kan använda för att höja sin egen eller en annan persons emotionella tillstånd.

Välkommen

Du har nu framgångsrikt skrivit in dig på kursen och är nästan redo att börja på det första steget i en spännande och praktiskt givande inlärningsprocess. Denna kurs ger dig effektiva verktyg som du kan använda i livet.

Den är uppbyggd steg-för-steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd. Och eftersom hela kursen sker helt inom ditt personliga konto, kan du enkelt logga in när du vill och gå vidare igenom uppgifterna tills du har fullbordat kursen.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår.

Förvirringen eller oförmågan att förstå eller lära sig uppstår EFTER ett ord som man inte förstod. Det kommer inte enbart att vara de nya och ovanliga orden som du inte förstår.

Bland det viktigaste i hela ämnet studier är att man aldrig får gå förbi ett ord man inte förstår.

I varje ämne som du började med och sedan inte fullbordade kommer du att upptäcka att det fanns ord som du läste men inte visste vad de betydde.

Så när du studerar denna kurs ska du vara mycket, mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte helt förstår.

Om du studerar och det blir förvirrande eller du inte förstår det, finns ett ORD alldeles innan som du inte förstod.

Fortsätt inte, utan gå tillbaka till INNAN du fick svårigheter och hitta ordet som du inte fullständigt förstod. Varhelst du ser ett ord som är understruket kan du klicka på det, så får du omedelbart betydelsen av ordet.

När du går igenom kursen kan du också klicka på menyn längst upp på varje sida där det står ”Ordförklaringar” (som är en lista med ord och vad de betyder) så kommer du till en lista med ord som används i kursen där betydelsen av vart och ett av dem förklaras.

Om du inte hittar ordet du letar efter i ordförklaringarna, ta då en enkel ordbok och slå upp ordet där.