Let us know how it is going
10.‎1 LÄS ARTIKELN

Assister och omgivningen

En assist för med sig ett visst ansvar. En person går genom livet och träffar många människor. Du kommer ganska sannolikt att hamna i situationer där en främling skulle ha nytta av en assist.

Under sådana omständigheter ska ditt agerande vara rättframt och säkert. Var professionell och tydlig. Du behöver inte ens be om tillåtelse, bara gör det. Om du ska hjälpa en främling, hjälp honom. Om något händer, som en olycka, stå inte där och förklara för folk vad du ska göra eller vänta på tillåtelse. Om du befinner dig på en plats där det är tumult och förvirring, agera då som om det är du som har ansvaret; då kommer du att vara den ansvarige. Om du gör detta väl, kommer de assister du ger att hjälpa personer.

Låt oss säga att det har hänt en allvarlig olycka och människor trängs med varandra för att försöka se vad som hände. Polisen försöker fösa tillbaka människorna. Nå, fös tillbaka människorna och luta dig sedan över offret och ge honom en assist. Om du är tillräckligt där kommer alla andra att inse att du är den som är där.

Saker som panik, oro, osäkerhet, upprördhet, att titta drömmande ut i ingenstans, att undra vad som är fel eller vad som bör göras har ingenting att göra med att ge en assist. Du ska förbli mycket lugn. Du måste förstå att för att ta kontroll i vilken situation som helst, behöver man bara vara där mer än någon annan. Det är ingenting magiskt med det. Bara var där. De andra människorna på platsen är det inte. Och om du är där i tillräckligt hög grad, kommer personen du försöker hjälpa att dra sig själv ur det och fortsätta leva.

När du ger en assist till en person, få som ditt första steg ordning på saker och ting i omgivningen, såvida du inte behöver ge omedelbar första hjälpen.

Första hjälpen kommer alltid före en assist. Du måste titta på situationen utifrån hur mycket första hjälpen som krävs. Kanske hittar du någon med en temperatur på 41 grader som behöver ligga ner och kylas av innan assisten görs. Det är kanske bättre för honom vid den tidpunkten att han tas till en läkare och får en injektion antibiotika än att han får en assist.

Ett bra exempel skulle kunna vara en situation där en kvinna håller på att diska i köket. Plötsligt hörs ett brak och kvinnan ramlar och slår i golvet. Men när hon ramlar grabbar hon tag i en slaktarkniv och skär sig i handen. Något av det första man gör är att linda ett bandage runt hennes hand för att stoppa blödningen. En annan del av första hjälpen skulle vara att plocka upp porslinet och ställa tillbaka det på diskbänken och sopa ihop skärvorna i en hög. Detta är det första steget i att återupprätta kontroll.

Sedan skulle man ge henne en assist. Att flytta henne från platsen för olyckan är inte lika önskvärt som att göra assisten på henne där. Detta kanske är tvärtemot vad du tror, men det är sant, och är anledningen till att du skapar lite ordning i omgivningen först. Man skapar ordning i ett mycket större område än en skadad hand så att man får till stånd en läkning av den skadade handen. Om du förstår att ditt ansvar alltid sträcker sig mycket längre än till det omedelbara området för tumultet och förvirringen, kommer du att vara mer framgångsrik. Om du skapar ordning i den större omgivningen, skapar du den också i den mindre omgivningen.

Om du vet att du är på väg in i ett olycksområde och du kommer att befinna dig i en omgivning med en hel del förstörelse och kaos, skulle det var mycket dumdristigt att inte ha utbildning i första hjälpen. Kom ihåg att du kanske ofta måste hitta något sätt att kontrollera, hantera och dirigera personal som kommer i vägen för dig, innan du kan ge en assist. Under sådana omständigheter kräver en assist att du kontrollerar hela omgivningen och den personal som har med assisten att göra om så är nödvändigt.

Du har all rätt och fullt ansvar att lindra lidande när du ser det.

Den främsta metoden för att lindra lidande är en assist.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.