Let us know how it is going
4.‎1 LÄS ARTIKELN

Beröringsassist

En beröringsassist kan användas för värk, smärtor eller obehag i nästan vilken del av kroppen som helst. (En beröringsassist används inte för huvudvärk.)

TEORI

En beröringsassist återställer kommunikation med kroppen. Den riktar personens uppmärksamhet på de påverkade områdena av kroppen. Detta görs genom att man repeterande berör personens kropp och försätter honom i kommunikation med de delar av kroppen som påverkar honom. Hans ökade kommunikation med sin kropp hjälper till att lindra hans kroppsliga smärta eller obehag.

PROCEDUR

0. Ge personen första hjälpen i den mån det behövs innan du påbörjar assisten.

1. Se till att personen sitter eller ligger ner – beroende på vilket som är bekvämast för honom.

2. Tala om för personen att du kommer att göra en beröringsassist och förklara kortfattat proceduren. Tala om för honom att du om och om igen kommer att be honom ”Känn mitt finger” och att han ska låta dig veta varje gång han har gjort det:

”Jag kommer att be dig om och om igen att känna mitt finger. Låt mig veta varje gång att du har gjort det.”

3. Ge kommandot: ”Känn mitt finger”, och berör sedan en punkt med lagom hårt tryck:

”Känn mitt finger.”

Berör inte först och sedan ge kommandot; det skulle vara i omvänd ordning.

Berör bara med ett finger. Om du använder två fingrar skulle personen kunna bli förvirrad angående vilket finger han förväntas känna.

4. När personen har visat att han utfört kommandot, bekräftar du honom genom att säga: ”Tack” eller ”Okej” eller ”Bra”.

5. Ge nästa kommando, berör, och bekräfta när personen har visat att han har utfört kommandot.

När du berör området, undvik könsområdena och bakdelen hos båda könen och en kvinnas bröst.

6. Man balanserar alltid vänster och höger sida av kroppen. När man har berört personens vänstra sida, berör man därefter hans högra sida.

Detta är viktigt eftersom hjärnan och kroppens kommunikationssystem är sammankopplade. Man kan upptäcka att en smärta på vänster sida försvinner när man berör den högra sidan, eftersom den högra sidan håller den på plats.

7. Man fortsätter att ge kommandot och berör och bekräftar varje gång.

8. Det är viktigt att inkludera armarna, armbågarna, handlederna och händerna ...

9. ... och fingertopparna.

10. Rör vid tårna, fötterna, knäna och benen.

11. Förutom att hantera den vänstra och högra sidan av kroppen, måste man också ta sig an baksidan och framsidan av kroppen. Med andra ord, om man ägnat uppmärksamhet åt framsidan av kroppen, måste man också ägna uppmärksamhet åt baksidan av kroppen.

Detta innefattar den vänstra och högra sidan av ryggraden ...

12. ... och baksidan av knäna.

13. Fortsätt med assisten tills personen får en insikt eller upplever lite lättnad.

BERÖRINGSASSIST FÖR EN SPECIFIK DEL AV KROPPEN

Om personen har en specifik svårighet eller ett specifikt obehag, kan du ge honom en beröringsassist för att adressera just den delen av kroppen.

1. Medan du berör, närmar du dig det påverkade området.

2. Gå sedan bort från det påverkade området. Närma dig det sedan igen.

3. Gå bort från det påverkade området igen. Gå sedan närmare det.

4. Gå sedan längre bort från det påverkade området. Närma dig det sedan till en punkt då du faktiskt berör det påverkade området.

5. När du har berört det påverkade området går du längre bort från det och fortsätter assisten.

6. När du tar itu med en specifik kroppsdel ska du också röra vid baksidan av den kroppsdelen.

7. Oavsett vilken del av kroppen som får hjälp, inkluderar beröringsassisten också händerna, fötterna och ryggraden.

8. Fortsätt med assisten tills personen får en insikt eller upplever lite lättnad.

9. Säg till personen:

”Slut på assisten.”

Man kan behöva ge beröringsassister dag efter dag för att uppnå ett resultat. Till en början kanske man får en medvetenhet om området där sjukdomen eller skadan finns. När man följande dag ger en andra beröringsassist, kan man förvänta sig litet mer förbättring. Det kan ta många fler dagar än så, med en beröringsassist som ges varje dag, innan ett resultat har uppnåtts. Saken är den att antalet beröringsassister man kan göra på samma sak är obegränsat.

ANVÄNDNING

Användning på skador

Gör aldrig en beröringsassist som den första åtgärden på en skadad person när man kan göra en kontaktassist. Om den exakta platsen där skadan inträffade är tillgänglig, gör en kontaktassist. Kontaktassisten kan därefter följas av en beröringsassist eller vilken annan assiståtgärd som helst. Om den exakta platsen där skadan inträffade inte är tillgänglig, använder man en beröringsassist.

Användning på medvetslösa personer

Beröringsassister kan till och med göras på en medvetslös person. Man kommunicerar med personen genom att varsamt ta hans hand i sin egen och säga till honom:

”När du har känt mitt finger, kramar du min hand.”

Personen kommer att ge en liten ökning av tryck. Börja sedan med beröringsassisten, berör knäna, låren, fötterna, huvud, öron och så vidare. Han kommer att börja förstå och följa med vad han ska göra efter ett tag.

Användning på djur

Beröringsassister kan användas på djur med goda resultat.

När man gör en beröringsassist på en sjuk eller skadad hund eller katt, ska man ha på sig tjocka handskar, eftersom de kan nafsa och klösa.

Användning på personer som är påverkade av droger/läkemedel

En beröringsassist kan göras på en person som har fått smärtstillande medel eller andra droger/läkemedel. Detta är inte optimalt, men är ibland nödvändigt under kritiska tillstånd.

När en person har skadat sig ska ens mål vara att komma fram till honom och ge honom en beröringsassist innan någon ger honom något smärtstillande medel. Om kroppen blivit mycket svårt skadad, kan personen fortfarande ha svåra kval efter assisten, men man kommer att ha fått bort en del av chocken.

VARNINGSORD

Huvudvärk

Gör inte en beröringsassist på en person som har huvudvärk. Forskning har visat att huvudvärk ofta beror på något som händer mentalt, vilket en beröringsassist skulle vara fel åtgärd för.

Huvudskador

Om en person har fått en faktisk skada på huvudet, såsom blivit petad i ögat eller slagen i huvudet med en käpp, kan man ge honom en beröringsassist. Detsamma gäller för tandskador eller smärtsam tandläkarbehandling.

SAMMANFATTNING

Beröringsassisten är enkel att lära sig och kan ge fantastiska resultat. Den har också fördelen att den är enkel att lära ut till andra. Så använd den väl för att hjälpa människorna omkring dig och lär även dem att i sin tur hjälpa andra.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.