Let us know how it is going
2.‎1 LÄS ARTIKELN

Att hjälpa någon att läka sig själv

Skador, operationer, förlossningar, sjukdomar och perioder av intensiv emotionell chock, som till exempel förlusten av någon man älskar, kan alla behandlas med omsorgsfullt gjorda och fullständiga assister.

Om så behövs, se till att en läkarundersökning eller diagnosticering görs. I fall där läkarvård normalt är framgångsrik ska man se till att denna sker först på en skadad eller sjuk person. Eftersom en assist ibland kan dölja en verklig skada eller ett brutet ben, ska man inte ta några risker, i synnerhet om tillståndet inte lätt förbättras. Med andra ord, i de fall man tror att det gäller en lätt stukning ska man för säkerhets skull se till att personen röntgas. En assist är inte något som ersätter läkarvård, men den kan i hög grad påskynda tillfrisknande.

Livet kan vara svårt för en person som har skadats eller blivit sjuk, eller för en kvinna som just fött ett barn. En person ska inte behöva ha ont i veckor, månader eller år, när han eller hon kan få stor hjälp med att återhämta sig på några timmar, dagar eller veckor. Man kan lära sig och öva och ge lindring genom att ge assister till en sådan person och påskynda hans tillfrisknande.

Man behöver inte vara läkare för att ta någon till en läkare. Och man behöver inte vara läkare för att observera att läkarvård kanske inte hjälper en person.

En assist har inget med läkande att göra och den har inget med behandling att göra. Vad den gör är att den hjälper personen läka sig själv.

En person som ger Scientology-assister kan hjälpa till med att minska lidande: han kan göra livet värt att leva. Han kan också förkorta en konvalescenstid och kan till och med göra ett tillfrisknande möjligt i de fall det annars kanske inte varit möjligt.

Det finns många assister i Scientology som man kan lära sig använda för att lindra lidande och hjälpa en person att snabbare återhämta sig från en olycka, sjukdom eller upprördhet. Assister hjälper alltid och resultaten är ofta mirakulösa.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.