Let us know how it is going

Välkommen

Du har nu framgångsrikt skrivit in dig på kursen och är nästan redo att börja på det första steget i en spännande och praktiskt givande inlärningsprocess. Denna kurs ger dig effektiva verktyg som du kan använda i livet.

Den är uppbyggd steg-för-steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd. Och eftersom hela kursen sker helt inom ditt personliga konto, kan du enkelt logga in när du vill och gå vidare igenom uppgifterna tills du har fullbordat kursen.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår.

Förvirringen eller oförmågan att förstå eller lära sig uppstår EFTER ett ord som man inte förstod. Det kommer inte enbart att vara de nya och ovanliga orden som du inte förstår.

Bland det viktigaste i hela ämnet studier är att man aldrig får gå förbi ett ord man inte förstår.

I varje ämne som du började med och sedan inte fullbordade kommer du att upptäcka att det fanns ord som du läste men inte visste vad de betydde.

Så när du studerar denna kurs ska du vara mycket, mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte helt förstår.

Om du studerar och det blir förvirrande eller du inte förstår det, finns ett ORD alldeles innan som du inte förstod.

Fortsätt inte, utan gå tillbaka till INNAN du fick svårigheter och hitta ordet som du inte fullständigt förstod. Varhelst du ser ett ord som är understruket kan du klicka på det, så får du omedelbart betydelsen av ordet.

När du går igenom kursen kan du också klicka på menyn längst upp på varje sida där det står ”Ordförklaringar” (som är en lista med ord och vad de betyder) så kommer du till en lista med ord som används i kursen där betydelsen av vart och ett av dem förklaras.

Om du inte hittar ordet du letar efter i ordförklaringarna, ta då en enkel ordbok och slå upp ordet där.

Välkommen till online-kursen Äktenskap

I dagens värld är splittrade äktenskap nästan något som förväntas.

Ett par gifter sig, får ett par barn och sedan börjar äktenskapet knaka i fogarna. Mannen ger sig av med en annan kvinna och hustrun arbetar för att försörja barnen.

Utan en familj med god sammanhållning som grupp, där varje medlem kan lita på att de andra hjälper honom komma igenom svåra tider och handskas med livet, kan ett barn bli vilset och snart börja hamna i svårigheter.

Familjen är samhällets byggsten. Ändå har många gifta par problem med att hålla samman en familj. Det är för att de inte vet vad de måste göra för att göra ett äktenskap framgångsrikt och sedan få det att fortsätta vara framgångsrikt.

L. Ron Hubbard har gett oss verktygen för att inte bara skapa ett framgångsrikt äktenskap där det går bra för båda makarna och de är lyckliga, utan även för att kunna ta ett äktenskap som håller på att gå på grund och rädda det och få det på rätt köl igen.

Verktygen för att skapa ett lyckligt och framgångsrikt äktenskap är mycket enkla att känna till och använda. När du förstår vilka de är och lär dig använda dem, vilket du gör på den här kursen, kan du få ditt eget äktenskap att fungera ännu bättre. Och du kommer också att ha verktyg du kan använda för att hjälpa andra gifta par som har problem och få deras äktenskap tillbaka på vägen till lycka.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

1.‎1 LÄS ARTIKELN

Äktenskapsäventyret

Att gifta sig är ett äventyr. För när man gifter sig gör man något som man inte vet någonting om. Och till och med när man har prövat det ett par gånger vet man vanligtvis mindre om det andra gången än man gjorde första gången.

Äktenskap är vad en familj är byggd på. Det är fundamentet.

I detta samhälle, vid denna tidpunkt, är familjen den grupp där man tar hand om varandra, skyddar varandra och är i stånd att skapa familjens framtid.

En kultur (en grupp människor som delar samma övertygelser, livsstil, traditioner osv.) kommer att förstöras eller förloras om dess grundläggande byggsten – familjen – tas bort.

En äktenskapsrelation är en postulerad relation. Postulerad betyder att ett beslut har fattats att något kommer att vara på ett visst sätt. Med andra ord är ett äktenskap något som två människor skapar tillsammans. Beslutet de fattade är den enda anledningen till att äktenskapet existerar.

Problemen börjar när folk slutar skapa (göra eller lägga ner arbete på) eller postulera äktenskapet. Och det är vad som händer med de flesta äktenskap. Folk slutar skapa familjegruppen. Och när de slutar att skapa den, då existerar äktenskapet inte längre.

Ett exempel är ett par som går en kort promenad en gång i veckan i den närliggande parken och regelbundet pratar om sina planer, som till exempel hur de ska inreda sitt hus, förbättra sin trädgård eller hjälpa sina barn med deras skolarbete. När de arbetar på sådana här saker, pratar de med varandra om att skapa sin relation och sin familjs framtid. Men låt oss säga att de en dag får ekonomiska problem. De tycker att de är för upptagna för sin veckoliga promenad eller för att ens prata med varandra om sina framtida planer. När maken kommer hem tillbringar han all sin tid med att besvara sin e-post och hon tillbringar sina lediga stunder med att surfa på nätet för att hitta sätt att tjäna extrapengar för att betala räkningarna. De diskuterar inte ens sina planer för att hantera sin ekonomi tillsammans. De har slutat skapa sitt äktenskap och sin familj. Snart är äktenskapet över.

Det är inte på grund av de dåliga saker människor gör som överenskommelser som äktenskap går i bitar, såsom att en av parterna var otrogen och startade en dold relation med någon annan. Det är på grund av de saker som människor inte gör. När man har en relation som är helt och hållet postulerad, då måste man fortsätta skapa den. Man måste fortsätta skapa den genom sina handlingar. Och en familj som inte fortsätter att skapa sig själv som familj kommer att upphöra existera som familj. Det är i stort sett det mest grundläggande och viktiga man måste veta om det.

När människor har svårigheter med äktenskapet beror det på att de förväntar sig att det ska fungera automatiskt. De tror att det kommer att hålla ihop utan att de gör någonting för att skapa och hålla ihop det. Tyvärr gör det inte det. Det måste skapas.

När ett barn kommer in i familjen, kommer det också att börja postulera familjen som en enhet. Om föräldrarna inte längre skapar sitt äktenskap och familjegruppen börjar falla sönder, kommer barnet att försöka alla möjliga saker för att familjegruppen ska fortsätta existera.

Det har faktiskt upptäckts att en av anledningarna till att barn skadar sig är att de vill få sina föräldrar att inse att de är ansvariga för familjen. Barnsjukdomar och skador händer i regel omedelbart efter upprördheter i familjen.

Men oavsett om barnets föräldrar fortsätter hålla ihop eller om de går skilda vägar, har detta inget att göra med barnets framtid och huruvida han kan skapa ett framgångsrikt äktenskap när han blir äldre. Hur framgångsrikt hans äktenskap kommer att bli, hänger på att han fattar ett beslut och sedan arbetar för att hålla det beslutet på plats.

Om man har uppfattningen att ett äktenskap är något som har arrangerats för att lyckas automatiskt och att man själv inte behöver göra någonting för att försöka hålla igång det, kommer det att sluta i ett misslyckande eller en skilsmässa. Men om man ger sig in i ett äktenskap med förståelsen att ett äktenskap är någonting man måste postulera för att det ska existera, och att man måste fortsätta skapa det, kan man göra vilket äktenskap som helst framgångsrikt och till och med rädda ett som håller på att haverera.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.