Let us know how it is going

ORGANISERINGENS GRUNDER

KURSÖVERSIKT

Välkommen till online-kursen Organiseringens grunder

Vi kan alla se att om saker vore bättre organiserade, skulle människor ha det bättre. Vi har alla varit med om en affärsrörelse eller myndighet, skola eller grupp som inte var väl organiserad, och vi upplevde förvirring, förseningar och upprördhet när vi försökte handskas med denna bristfälliga organisering.

Att försöka få igång någonting – en plan, någon ny idé man hade, kanske starta en ny affärsverksamhet – utan någon organisering, kan bli en mardröm. Organisering är vad som gör personlig framgång möjlig inom en affärsverksamhet, familjelivet, hobbies och varje gruppaktivitet man kanske är involverad i. För att uppnå sina mål, oavsett hur stora eller små, måste man veta hur man organiserar saker och ting.

På den här kursen kommer du att lära dig de allmänna reglerna för organisering, hur du använder dem och de exakta stegen du kan göra för att organisera ditt liv, en grupp, en organisation eller en affärsverksamhet. Genom att lära dig och sedan använda denna information, kommer du att kunna uppnå större framgång i alla dina aktiviteter.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

På denna kurs får du lära dig:

  • Hur man kan undvika störningsmoment och överarbete och försäkra sig om framgång inom vilken verksamhet som helst.
  • Det första steg man måste ta för att framgångsrikt organisera något – det kan vara ens egen yrkesbana eller ett helt företag.
  • Vad en organiseringsplan är och exakt hur man skapar en för att få sin aktivitet, sitt projekt eller sin grupp mer produktiv.

Välkommen

Du har nu framgångsrikt skrivit in dig på kursen och är nästan redo att börja på det första steget i en spännande och praktiskt givande inlärningsprocess. Denna kurs ger dig effektiva verktyg som du kan använda i livet.

Den är uppbyggd steg-för-steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd. Och eftersom hela kursen sker helt inom ditt personliga konto, kan du enkelt logga in när du vill och gå vidare igenom uppgifterna tills du har fullbordat kursen.

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår. Mer

Viktigt

När du gör den här kursen, var mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte fullständigt förstår. Den enda anledningen till att en person ger upp sina studier eller blir förvirrad eller oförmögen att lära sig är att han eller hon har gått förbi ett ord som han eller hon inte förstår.

Förvirringen eller oförmågan att förstå eller lära sig uppstår EFTER ett ord som man inte förstod. Det kommer inte enbart att vara de nya och ovanliga orden som du inte förstår.

Bland det viktigaste i hela ämnet studier är att man aldrig får gå förbi ett ord man inte förstår.

I varje ämne som du började med och sedan inte fullbordade kommer du att upptäcka att det fanns ord som du läste men inte visste vad de betydde.

Så när du studerar denna kurs ska du vara mycket, mycket noga med att aldrig gå förbi ett ord som du inte helt förstår.

Om du studerar och det blir förvirrande eller du inte förstår det, finns ett ORD alldeles innan som du inte förstod.

Fortsätt inte, utan gå tillbaka till INNAN du fick svårigheter och hitta ordet som du inte fullständigt förstod. Varhelst du ser ett ord som är understruket kan du klicka på det, så får du omedelbart betydelsen av ordet.

När du går igenom kursen kan du också klicka på menyn längst upp på varje sida där det står ”Ordförklaringar” (som är en lista med ord och vad de betyder) så kommer du till en lista med ord som används i kursen där betydelsen av vart och ett av dem förklaras.

Om du inte hittar ordet du letar efter i ordförklaringarna, ta då en enkel ordbok och slå upp ordet där.