Let us know how it is going
5.‎1 LÄS ARTIKELN

Organisering och moral

Som beskrivits tidigare på denna kurs, är moral den mentala och känslomässiga attityden hos en individ eller grupp och den mängd entusiasm de visar för den verksamhet de är involverade i.

Organiseringens grunder som man finner på denna kurs kommer att hjälpa till med att vända nedgången i varje organisation som har det svårt, och kommer att hjälpa varje organisation som växer och expanderar att bli ännu framgångsrikare. De kan användas i hemmet, skolan eller på arbetsplatsen. En individ kan personligen ha nytta av att organisera sina aktiviteter.

Om man organiserar väl och grundligt, kommer man att ha god moral i sin organisation eller sitt företag. Närhelst man märker att moralen i ens organisation eller aktivitet är dålig, är lösningen att organisera.

En mycket noggrann undersökning visar att människors protester huvudsakligen gäller brist på organisering. ”Det fungerar inte som det ska!” är anledningen till att de protesterar mot saker och ting.

Om man tillämpar organiseringsteknologin kan man smidigt hantera sådana protester, få till stånd ökad produktion och därför hög moral.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.