Let us know how it is going
4.‎1 LÄS ARTIKELN

Organiseringsplan

Detta avsnitt visar dig en organiseringsplan eller kort och gott orgplan. Den utvecklades ursprungligen för bruk av Scientology-organisationer. Den har anpassats så att man kan använda den för vilken verksamhet, vilket företag eller vilken organisation som helst. Denna orgplan kan användas, utan förändring, av en mycket liten organisation eller av en med tusentals personer. Enda skillnaden är att färre eller fler poster är besatta. Det är den enda förändringen. Den kan till och med användas av en person för att organisera sitt eget liv och förbättra det.

Översikt

Organiseringsplanen är indelad i sju olika områden som kallas divisioner. Dessa är numrerade 1 till 7. Var och en utför de funktioner som är nödvändiga för att producera en produkt som är specifik för den divisionen.

För att en organisation, vilken som helst, ska vara framgångsrik, måste alla aktiviteter som faller under dessa divisioner utföras. Divisionerna är: Exekutiv, Kommunikationer, Disseminering (marknadsför och gör reklam för organisationens tjänster och produkter), Ekonomi, Produktion, Kvalificering (säkerställer kvaliteten på organisationens tjänster eller produkter) och Allmänhet (informerar ny allmänhet om organisationens tjänster och produkter).

En organisation som saknar en eller fler av dessa divisioner kommer att misslyckas.

Även om organiseringsplanen med sju divisioner tycks ha flera divisioner som bara skulle passa en större organisation, passar den, som nämnts ovan, vilken organisation som helst av vilken storlek som helst.

Denna organiseringsplan kommer man in på från vänster och fortsätter till höger; man börjar i Division 1 och går vidare igenom divisionerna till Division 6 och sedan ut. En person eller partikel flödar inte igenom Division 7. Denna division samordnar aktiviteterna för resten av organisationen, dvs. den ser till att de olika människorna och divisionerna arbetar tillsammans på ett effektivt sätt.

Ta till exempel en stor hårstylingsalong:

En kvinna kommer in i salongen och välkomnas av receptionisten som är i Kommunikationsdivisionen.

Kunden kanske har en del frågor om salongens tjänster och hänvisas till en av salongens medarbetare som förklarar de olika stylingprocedurer som utförs av salongen – färgning, klippning osv. Den personen skulle vara i Dissemineringsdivisionen.

Betalningen görs till kassören i Ekonomidivisionen.

Kunden går sedan till stylisten i Division 4, Produktionsdivisionen, som stylar hennes hår.

Innan hon går talar en av medarbetarna som arbetar i salongens Allmänhetsdivision med henne och ber henne kontakta sina vänner och berätta för dem om salongen och erbjuder henne en rabatt vid nästa besök om någon av hennes vänner kommer till salongen för tjänster.

Så denna kund har rört sig steg för steg igenom salongens orgplan. Den direkta användningen av denna orgplan för att passa en organisation av vilken storlek som helst kan lätt ses.

De funktioner som utförs av varje division på en orgplan är ytterligare uppdelade i departement, vanligtvis tre till antalet, vilket blir totalt 21. Varje departement har en specifik produkt eller specifika produkter som, när de läggs ihop, resulterar i divisionens övergripande produkt.

Till exempel har Kommunikationsdivisionen slutprodukten: en effektiv, produktiv och etisk personal. Etisk betyder här att göra vad som är rätt och bäst för gruppen och alla berörda.

Det första departementet i denna division är Departementet för ruttning och personal. Det ruttar ny personal till deras tilldelade poster. Det har produkten effektiv personal som getts ställningar eller jobb och som har utbildats till att utföra arbetet på sina jobb. Några av detta departements funktioner är:

  • anställa personal;
  • arbeta ut hur befintlig personal bäst används och placera dem korrekt på orgplanen för att assistera organisationens tillväxt;
  • få ny och befintlig personal att lära sig sina hattar och se till att de lärs upp (får arbeta under en mer erfaren person) så att de kan sköta sina jobb.

Det andra departementet, Departementet för kommunikationer, hanterar alla kommunikationer in i och ut ur organisationen, såväl som kommunikation mellan organisationens personalmedlemmar. Dess produkt är lätt mottagna och snabbt levererade kommunikationer. Det gör följande:

  • svarar i telefonerna och kopplar samtalen till rätt person;
  • tar emot inkommande post och distribuerar den snabbt till personalen i hela organisationen;
  • ser till att organisationen skickar ut kommunikation till personer som gör eller kan tänkas göra affärer med den;
  • etablerar organisationens kommunikationssystem så att dess personal och chefer kan skicka och ta emot kommunikationerna mellan varandra.

Departementet för inspektioner och rapporter, med produkten etisk och producerande personal, är det tredje departementet. Det gör följande:

  • inspekterar varje projekt som görs i organisationen och rapporterar om deras framsteg till chefer så att, när så behövs, åtgärder kan vidtas för att korrigera eventuella problem;
  • samlar in och håller reda på organisationens statistiker. En statistik är ett mått på kvantiteten av olika produkter som produceras av organisationen varje vecka. Chefer tittar över dessa och vidtar de åtgärder som behövs för att förbättra produktionen och effektiviteten;
  • ser till att det etiska beteendet i organisationen är på en hög nivå.

Kommunikationsdivisionens orgplan ser ut så här:

Varje division följer samma format med en divisionschef och tre departement, vart och ett med en departementschef. En förenklad version av en orgplan med sju divisioner följer här. Den beskriver divisionernas funktioner så som de kan tillämpas av vilken organisation, företag eller grupp som helst.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.