Let us know how it is going

LÖSNINGAR FÖR EN FARLIG OMGIVNING

FRÅN SCIENTOLOGY-HANDBOKEN

Skriv in dig genom att använda din e-postadress:


Lösningar för en farlig omgivning

På denna kurs får du lära dig:

  • Varför ens omgivning kan få en att känna sig störd, hjälplös och överväldigad.
  • Hur man kan hjälpa till med att minska det skenbara hotet från världen omkring en.
  • Verktyg som hjälper dig att förbättra ditt självförtroende och din förmåga att kontrollera din omgivning.