Let us know how it is going
3.‎2 LÄS ARTIKELN

Inåtvändhet och utåtvändhet

Inåtvändhet innebär det att titta inåt alltför nära.

Utåtvändhet innebär det att vara i stånd att titta utåt.

En utåtvänd person är någon som kan titta runt i området där han bor eller arbetar. En inåtvänd person kan bara titta inåt på sig själv.

En person som kan titta på världen omkring honom och se den som mycket verklig och mycket ljus, är naturligtvis i ett tillstånd av utåtvändhet. Han kan med andra ord ”se utåt”. Han kan också arbeta. Han kan se saker som behöver hanteras, och hantera och kontrollera de saker som han måste hantera och kontrollera. Samtidigt kan han välja att stå och titta på de saker som han inte behöver kontrollera och vara intresserad av dem.

En person som är inåtvänd är en person som antagligen redan en tid innan har passerat den punkt då han blev utmattad. Han har haft sin uppmärksamhet på sig själv (hans uppmärksamhet är på gamla skador som fortfarande kan få honom att må dåligt). Detta kan fortsätta och fortsätta tills personen alltid tittar inåt och inte utåt. Han undviker att behöva titta på solida föremål runt omkring honom som väggar, golv, skrivbord, bilar osv. Människorna och sakerna runt omkring honom är inte verkliga för honom.

Låt oss nu se på själva ämnet arbete. Arbete är det att använda uppmärksamhet och handling på människor eller föremål som finns i ett utrymme.

När en person inte längre kan titta direkt på människor eller föremål eller utrymmet där han finns, börjar han känna sig ”vilsen”. Det är som om han går omkring i ett töcken eller en mycket lätt dimma. Saker är inte verkliga för honom och han kan inte kontrollera saker och ting runt omkring sig. Han råkar ut för olyckor, har otur, och saker och ting vänder sig mot honom helt enkelt för att han inte handskas med eller kontrollerar dem eller ens observerar dem på korrekt sätt. En sådan person upplever framtiden som mycket mörk – ibland så mörk att han inte kan möta den. Denna person kan sägas vara svårt inåtvänd.

I sitt arbete är en inåtvänd persons uppmärksamhet fast på föremål som vanligtvis, på sin höjd, bara är någon meter från honom. Han ägnar större delen av sin uppmärksamhet åt saker som är inom räckhåll för hans händer, såsom pennor, böcker, datorn, mobiltelefonen osv. Detta drar bort hans uppmärksamhet från att vara utåtvänd och får honom att titta på någon punkt nära honom, framför hans ansikte. Hans uppmärksamhet fastnar. Om de saker han arbetar med liknar någon gammal skada eller operation, är det troligt att han kommer ihåg något tidigare dåligt minne – då får han de smärtor och krämpor och den känsla av trötthet eller hopplöshet som han upplevde i det ögonblick han blev skadad. Eftersom hans uppmärksamhet ständigt är fast i det här området av hans liv, börjar han sedan ofta titta enbart på de tidigare olyckorna och dåliga tiderna han upplevde, till och med när han inte arbetar.

Låt oss ta någon som arbetar som revisor för ett företag. Han tittar hela tiden på böcker och datorer och papper på ett bestämt avstånd från ögonen. Efter ett tag kan han bara se saker nära honom och behöver glasögon för att se längre bort. Hans blick fästs lättast vid saker på ett visst avstånd. När han fäster sin uppmärksamhet där, börjar han därefter dra sig tillbaka, till och med från dessa punkter, till dess hans fokus efter ett tag inte riktigt når fram ens till hans egen datorskärm. Han måste skaffa starkare glasögon så att han kan se datorskärmen tydligare. Hans syn och hans uppmärksamhet är till stor del likadana – båda dåliga och de blir hela tiden sämre.

När en person som arbetar med en maskin eller dator eller böcker eller föremål som alltid befinner sig på ett bestämt avstånd från honom lämnar sitt arbete, försöker han hålla sin uppmärksamhet fixerad exakt där hans arbete var. Med andra ord lämnar hans uppmärksamhet i själva verket aldrig någonsin hans arbete. Fastän han går hem, sitter han i själva verket ”fortfarande på kontoret”. Hans uppmärksamhet är fortfarande fixerad på hans arbetsområde. Återigen, om området där han arbetade och hans hem liknar någon skada eller olyckshändelse (och vem har inte åtminstone en sådan?) börjar han känna sig svag eller trött.

Finns det någon bot för det här? Endast en utbildad Scientologist kan klara upp detta problem fullständigt, men för arbetstagaren finns det faktiskt något han kan göra.

Oavsett om du är en person som har hand om pengar, ett biträde, en chef eller någon som sköter en maskin, är fel sak att göra att lämna arbetet, gå hem, sätta dig ner och fixera din uppmärksamhet på ett föremål på ungefär samma avstånd som från det föremål du hela tiden tittar på på ditt arbete.

Låt oss till exempel ta en förman som är ansvarig för en grupp personer på en verkstad; han talar hela tiden med dessa på ett visst avstånd från sig och säger åt dem att göra olika saker. Det skulle vara fel av honom att gå hem och tala med sin fru på samma avstånd. Innan hon vet ordet av kommer hon att få order, precis som om hon var en av personerna i hans verkstad!

Det skulle vara ännu värre att gå hem och slå sig ner och läsa en tidning, äta middag och sedan gå och lägga sig. Om en person hade för vana att arbeta hela dagen och sedan sätta sig ner ”för att vila” med en bok eller tidning på kvällen, kan man vara säker på att han förr eller senare skulle börja känna sig helt utmattad. Och sedan, efter en tid, skulle han sjunka ännu längre ner och inte ens tycka det var konstigt att han kände sig ovillig att göra saker som en gång var mycket lätta för honom att göra.

Finns det något som är korrekt att göra? Ja, det finns det. En person som hela tiden har sin uppmärksamhet fixerad vid ett visst föremål eller på ett visst avstånd från hans ögon under sitt arbete, ska fästa sin uppmärksamhet någon annanstans efter arbetstiden.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln Hur man hanterar utmattning i arbetslivet och sedan testa din förståelse igen.