Let us know how it is going
3.‎1 LÄS ARTIKELN

Hur man hanterar utmattning i arbetslivet

Att arbeta eller inte arbeta? Det är frågan. Lösningen för de flesta människor är att inte arbeta, och anledningen är UTMATTNING. Utmattning innebär att känna sig extremt trött eller svag.

När man har arbetat länge på ett arbete och blivit dåligt behandlad där, kanske man känner att man inte kan göra det längre. Man är trött. Till och med tanken på att göra vissa saker gör en trött. Man försöker öka sin energi genom att dricka kaffe och tvinga sig själv framåt ytterligare ett tag. Men om man gör det tänker man inte korrekt, därför att lösningen på utmattning har föga, om ens något, att göra med energi.

Utmattning är ett mycket viktigt ämne, inte bara för en person som arbetar för att tjäna sitt levebröd, utan även när det gäller hur han mår.

Scientology har upptäckt att en person blir mindre och mindre kapabel när han inte kan arbeta.

Ämnet utmattning handlar också om människor som stoppades från att arbeta på något sätt. Ta till exempel skadade soldater och sjömän som skickas till ett sjukhus under krig. Man fann att när en soldat eller sjöman hade tillbringat några månader på ett militärsjukhus, började han känna sig nedstämd och som om han inte hade någon framtid. Det kan bli så illa att personen kanske inte ens blir i stånd att återgå till att slåss för sitt land. Detta är inte nödvändigtvis ett resultat av att hans förmåga har minskat. Det är resultatet dels av en skada och dels av att han inte är i stånd att göra någonting. En soldat som har sårats och vårdas på ett fältsjukhus – ett som har upprättats i närheten av där striderna pågår – och skickas tillbaka i tjänst i samma ögonblick han över huvud taget kan utföra sådana uppgifter, kommer i stor utsträckning att befinnas fortfarande vara tillfreds och ha självtillit. Skadan han fick gör honom naturligtvis ofta mindre i stånd att utföra de saker han gjorde eller göra saker som han en gång ansåg var bäst. Men i vilket fall som helst är han i bättre skick än en soldat som skickas till ett sjukhus långt ifrån striderna. Den soldat som skickas till ett sjukhus långt ifrån striderna får beskedet, enligt hans egen uppfattning, att han inte är särskilt nödvändig för kriget.

I Scientology upptäcktes det att man inte blir utmattad bara för att man har arbetat för länge eller för hårt. Man blir utmattad när man har arbetat så länge att man har börjat komma ihåg en tidigare skada eller smärta eller obehagliga känslor som orsakades av något i det förflutna. Om detta händer alltför ofta, känner personen det som att han inte kan göra lika mycket, eftersom han alltid är utmattad. Det finns emellertid en punkt som ligger nedanför utmattning. Det är en punkt där man inte ens vet att man är trött. Man kan fortsätta arbeta och arbeta och arbeta, utan att ens inse att man över huvud taget arbetar, och plötsligt kollapsa av den trötthet man inte ens kände. När detta händer någon, har han inte kontrollerat saker och ting. Till slut är han ur stånd att handskas med någonting över huvud taget som ser ut som de verktyg han behöver för att sköta sitt arbete och är därför oförmögen att arbeta. Personen kan då få höra många obehagliga saker sägas om honom. Han kan kallas ”lat”, han kan kallas ”nolla”, han kan kallas ”kriminell”. Men sanningen är den att han är lika lite i stånd att få ordning på sig själv och korrigera sitt liv – utan experthjälp – som han är i stånd att dyka ner till Jordens medelpunkt.

Lyckligtvis finns det en del sätt att återfå sin energi och sin entusiasm för att arbeta. De är mycket enkla och mycket lätta att förstå och göra.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.