Let us know how it is going
8.‎4 ISAKHONO SOKWENZA

Isiseko i Word Clearing komnye

Fumana omnye umntu obefunda isifundo kwaye abonise into engaqondwanga ngegama i phenomena. Yenza Isiseko i Word Clearing kuloo mntu.

QAPHELA: Phinda-phinda lo msebenzi kaninzi kangangoko ufuna ukuze ukwazi ukhululeka ngokupheleleyo ngemigaqo yenkqubo.

Ugcine iSakhono Sokwenza ukuba usenze emva kwexesha. Siza kukuthumelela i-imeyile yesikhumbuzo kunye nekhonkco kwisakhono.
Qaphela: Ukuze uqhubeke, kufuneka ugcwalise onke amanyathelo angaphambili kule khosi. Inyathelo lakho lokugqibela elingaphelelanga ngu
QAPHELA: Uneempendulo ezininzi ebezingachanekanga. Ukuze uqhubeke, kuya kufuneka ufunde kwakhona inqaku iiZakhono zokuGqibela Kwaye uvavanye ukuqonda kwakho kwakhona.

Ukuba awunaye omnye umntu onokwenza esisakhono sokwenza kunye naye ngoku, ungakugcina oku ukwenzela ukukusebenzisa kamva kwaye siza kukuthumela isikhumbuzo kunye nekhonkco.

QHUBEKA KWAYE UGCINELE IXESHA ELIZAYO
Qaphela: Ukuze uqhubeke, kufuneka ugcwalise onke amanyathelo angaphambili kule khosi. Inyathelo lakho lokugqibela elingaphelelanga ngu
QAPHELA: Uneempendulo ezininzi ebezingachanekanga. Ukuze uqhubeke, kuya kufuneka ufunde kwakhona inqaku iiZakhono zokuGqibela Kwaye uvavanye ukuqonda kwakho kwakhona.