Let us know how it is going
3.‎2 FUNDA ELI NQAKU

Unyango Lokuqala Lwesithintelo Sokufunda:
Ukungabikho Ubunzima

Kuba ayinguye wonke u mntu ofunda into enabo ubunzima obububo bento abayifundayo ekhoyo—njengetrektara okanye iiapile—izixhobo eziluncedo ukulungisa ukungabikho ubunzima kuphuhlisiwe. Oku kuza phantsi kwesifundo—ukubonisa.

Ukubonisa kuthetha isenzo sokubonisa okanye ukubonisa into ukuyenza icace ukuba yenziwa njani into okanye isebenza njani. Ikwathetha ukufundisa okanye ukubonisa ngokwenza into.

Enye indlela yokubonelela ubunzima kunye nokunceda ukulungisa izinto kukwenza umboniso. Kukho udidi lokubonisa olulula oluvamise ukusetyenziswa ekufundeni oluya kukunceda ufumane ulungelelanise ubunzima nokubaluleka kwalento uyifundayo. Kukusebenzisa i kit yokubonisa.

1. I KIT YOKUBONISA

I kit liqela lezinto ezigcinwe kunye, rhoqo kwisikhongozeli esinye, ukuze zisetyenziselwe injongo ethile.

I kit yokubonisa okanye i demo kit yingqokelela yezinto ezincinci ezinje ngee-corks, iibotile, iziqwengana zamaphepha, iziciko zepeni, iibhendi zerabha, njalo njalo. Izinto zisetyenziselwa ukubonisa (bonisa) into ethile ukukunceda uyiqonde.

Iziqwengana ze demo kit zihlala zigcinwe kwisikhongozeli kwaye zilungele ukusetyenziswa ukubonisa imibono, iinyani, imithetho kunye nokubonisa iintsingiselo zamagama. Ngokuyinyani, nayiphi na into inokuboniswa kusetyenziswa i demo kit.

Ungasebenzisa izinto kunye nezinto ezikwi demo kit ephezukwetafile okanye kwidesika ukubonisa nantoni na oyifundayo.

Isiseko se njongo ye demo kit kuku bonisa ukuqonda.

Ukuba ubaleka ungena kwinto oyifundayo ongakwaziyo ukuyifumanisa, i demo kit inokukunceda ukuba uyihlele kwaye uyiqonde. Masithi uyaqonda ukuba kukho uthotho lwamanyathelo okwenza into kwaye ayicacanga kuwe, ke ngoko usebenzisa ubunzima be demo kit ukuyenza isebenze.

Masithathe umzekelo wesenzo esilula esingadinga ukuboniswa, njengokwenza ikomityi yeti. Unokusebenzisa i demo kit ukufumana ubunzima kunye nokukunceda usebenze amanyathelo. Unga:

Sebenzisa isiciko sebhotile ukumela iketile kunye nebhendi yerabha ukubonisa amanzi angena kwi ketile.

Sebenzisa iziqwengana zamaphepha ukumela umlilo okanye isitovu phezulu apho ubeka khona iketile ukutshisa amanzi.

Sebenzisa umphezulu wepeni ukubonisa ikomityi kunye ne-cork ukumela itipoti apho ufaka iti (usebenzise nenye into evela kwi demo kit).

Ngoku ungayinyusa i-ketile isuke emlilweni okanye kwisitovu kwaye wongeza amanzi kunye neti embizeni, ugalele iti kwikomityi kwaye, usebenzisa ezinye izinto ezivela kit, ukongeza ubisi okanye i-cream kunye ne-sweetener.

Njengesithintelo sokuqala sokufunda kukungabikho ubunzima, ukusebenzisa izinto eziqinileyo ze demo kit ukubonisa ukubaluleka kokuhlela izinto yenye indlela yokongeza ubunzima obudingayo ukuze uqonde.

2. IMIBONISO YODONGWE

Esona sixhobo sibaluleke kakhulu ekufundeni nasiphi na isifundo kukusetyenziswa kodongwe uku bonisa okuthile. Ingaba zizimvo, iinyani, imithetho okanye ukubonisa iintsingiselo zamagama okanye inxalenye yayo nayiphi na into oyifundayo. Oku kubizwa ngokuba ngu “mboniso wodongwe” okanye “idemo yodongwe.”

Iinjongo zo mboniso wodongwe zezi:

1. Ukwenza ukuba izixhobo ekufundwangazo zibe zezokwenyani kuwe ngokubonisa ngodongwe

2. Ukukunika ulungelelwaniso olufanelekileyo lo bunzima kunye nokubaluleka

3. Kukufundisa ukusebenzisa

Usebenzisa izandla nodongwe lwakho ukwenza iimodeli ezirhabaxa zezinto, abantu okanye iintsingiselo ozifundayo. Oku kwenzelwa ukufumana ulungelelaniso olupheleleyo lo bunzima nokubaluleka kunye nokufumanisa kunye nokuhlelwa kwento onokuthi ubhidekile ngayo.

Ungasebenzisa imibala eyahlukeneyo yodongwe, kodwa imibala ayinantsingiselo ikhethekileyo. Imibala isetyenziselwa kuphela ukukunceda ubone umahluko phakathi kwezinto, abantu nezinto ozenzayo ngodongwe.

Nantoni na eyenye inokumelwa ngodongwe. Akukho mida kwizinto onokuzenza kwaye ubonise kwimiboniso yodongwe. Umda kuphela unokuba kukungaqondi kwakho.

Ukuba unokubonisa into kumboniso wodongwe, uyayiqonda. Ukuba awukwazi, awuqondi ngokuqinisekileyo ukuba yintoni. Xa usebenza izinto ngomboniso wodongwe, oko kuyanceda ukuzisa ukuqonda kwazo.

Udongwe lwakho kufuneka lubonise umxholo owumelayo. Ayifanelanga ukuba yi blob yodongwe. Kodwa ubugcisa abunanto yakwenza nemiboniso yodongwe. Into oyenzayo ngodongwe akunyanzelekanga ukuba zide zibonakale zintle. Izinto ozenzayo akunyanzelekanga zibandakanye iinkcukacha ezincinci. Ingaba yimodeli erhabaxa ukumela izinto ozenzayo.

Kodwa imiboniso yakho yodongwe kufuneka ibe mikhulu.

Ukuba wenza umboniso wodongwe omncinci, awuyi kuba ulandela injongo nesizathu sokuba kutheni usenza ngodongwe. Ubunzima bodongwe obuncedayo ukuze uqonde kwaye wenze izinto zisebenze. Imiboniso emincinci ayinabo ubunzima kangako. Ukwenza izinto ezinkulu, abantu nezinto kwimiboniso yakho yodongwe kukunika ubunzima kwaye leyo yeyona nto ibaluleke kakhulu kwinto oyenzayo.

Ukwenza umbhalo

Yonke into oyenzayo ngodongwe kufuneka ibhalwe kwaye kufuneka kubhalwe icandelo ngalinye njengoko uhamba. Unokwenza imibhalo kwimisonto emincinci yephepha okanye ikhadi.

Awuzenzi zonke izinto uze ubuye ubeke imibhalo kuzo zonke. Njengoba uyenza into, uyayibhala. Yenza into elandelayo uze uyibhale nayo kunye kwaye uqhubeke kanjalo. Kuya kufuneka ukwenze oku ukugcina ulungelelwaniso lo bunzima kunye nokubaluleka njengoko uqhubeka.

Xa ugqibile ukubonakalisa lonke udongwe, wenza umbhalo opheleleyo ochaza ukuba yintoni leyo.

Ukuba kukho umntu okuncedayo kwisifundo sakho, ungambonisa umboniso wakho wodongwe, kodwa ungambonisi umbhalo wonke kwaye ungathethi kwanto—vele umbonise ukuba wenze ntoni. Ujonga nje udongwe lwakho aze afumane into akuxelela yona. Emva koko uyambonisa umbhalo wakho wonke.

Ukuba unokujonga kwaye aqonde umboniso kwaye abone into oyenzileyo ngodongwe, ngaphandle kokumcacisela okanye ukumbonisa umbhalo wonke, uyazi ukuba umboniso wakho wenziwe ngempumelelo.

Umzekelo:

Umzekelo, masithi udinga ukwenza udongwe lwepensile. Uyakwenza iroli yodongwe ibhityileyo emele i lead kunye nomphandle wodongwe ukumela ukhuni, kunye ne lead encinci enamathele kwelinye icala. Ubhala leroli ibhityileyo “lead” kwaye ubhale umphezulu we “khuni.”

Wenza isilinda encinci yodongwe kwaye inamathele kwelinye icala kwaye uyibhale ngokuthi “yirabha” okanye “irabha.” Emva koko wenze umbhalo opheleleyo othi “Yipensile.”

Xa sele ugqibile ngomboniso wodongwe unokubonisa omnye umntu ukuba uyafuna, ngakumbi umntu osebenza naye ekuncedeni ngezifundo zakho. Kodwa kuqala kufuneka ususe iilebheli iyonke, “ipensile” ngaphambi kokuba ayibone. Ke, ukuba unokujonga demo yakho aze athi, “Ipensile,” uyazi ukuba uyibonisile ngempumelelo kudongwe.

Indlela into ehamba ngayo ihlala iboniswa ngotolo oluncinci olwenziwe ngodongwe kwaye lubhalwe oko likumeleyo.

Oku kubalulekile kuba ngamanye amaxesha ukubonakaliswa kudongwe kunokuba yinto edidayo ukuba awukwazi ukubona indlela ezihamba ngayo okanye ukulandelelana kwento eyenzekayo.

3. UKUZOBA

Ukuzoba sisenzo sokwenza umzobo olula, okhawulezayo ongabonisi zinkcukacha zininzi.

Ukuzoba kukwayinxalenye yemiboniso kwaye yinto onokuyenza ukunika ulungelelwaniso lo bunzima nokubaluleka kokunceda uziphumeze izinto.

Unokuhlala kwidesika, uzama ukwenza into ethile okanye ufunda into ongakwaziyo ukuyibamba. Ungayithatha ipensile kunye nephepha kwaye uyizobe kwaye ufumane ukubamba kuyo. Masithi ubufuna ukwenza isicwangciso okanye into kwitshathi—unokwenza umzobo ukunceda ukucacisa ngokwakho.

Qaphela: Ukuze uqhubeke, kufuneka ugcwalise onke amanyathelo angaphambili kule khosi. Inyathelo lakho lokugqibela elingaphelelanga ngu
QAPHELA: Uneempendulo ezininzi ebezingachanekanga. Ukuze uqhubeke, kuya kufuneka ufunde kwakhona inqaku Isithintelo Sokuqala sokuFunda:
Ukungabikho Ubunzima
Kwaye uvavanye ukuqonda kwakho kwakhona.