Let us know how it is going
8.‎4 PRAKTISK ØVELSE

Grunnleggende ordoppklaring på en annen person

Finn en annen person som har studert et emne og viser tegn på at han har misforståtte ord. Gjør Grunnleggende ordoppklaring på den personen.

MERK: Gjenta denne øvelsen så mange ganger du trenger for å bli fullstendig komfortabel med prosedyren.

Du sparte en praktisk øvelse til å gjøre senere. Vi vil sende deg en påminnelse via e-post med en link til øvelsen.
MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen Avsluttende praktiske oppgaver og deretter teste din forståelse igjen.

Hvis du ikke har en annen person å gjøre denne øvelsen med akkurat nå, kan du lagre denne for senere, og vi vil sende deg en påminnelse og en link.

FORTSETT OG LAGRE FOR SENERE
MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen Avsluttende praktiske oppgaver og deretter teste din forståelse igjen.