Let us know how it is going
3.‎2 LES ARTIKKELEN

Å bøte på den første studiebarrieren:
Fravær av masse

Da ikke alle som studerer har den faktiske massen tilgjengelig – så som en traktor eller epler – har man utviklet nyttige verktøy for å bøte på fravær av masse. Disse er en del av emnet demonstrasjon.

Demonstrasjon betyr å vise eller peke ut noe for å gjøre klart hvordan noe gjøres, eller hvordan det virker. Det betyr også å lære eller vise ved å gjøre noe.

En måte å angi massen på og hjelpe med å klargjøre ting er å gjøre en demonstrasjon. Det finnes en meget enkel form for demonstrasjon, alminnelig brukt under studier, som vil hjelpe deg til å få en likevekt mellom massen og signifikansen du studerer. Det er å bruke et demonstrasjonssett.

1. DEMONSTRASJONSSETT

Et sett er en samling av ting som oppbevares sammen, ofte i en beholder, så de kan brukes til et bestemt formål.

Et demonstrationssett eller demosett er en samling av forskjellige små ting, slik som korker, kapsler, binders, pennehetter, strikker osv. Gjenstandene brukes til å demonstrere (vise) noe for å hjelpe deg å forstå det.

Delene av et demosett oppbevares normalt i en beholder og er klar til bruk i demonstrasjon av ideer, fakta, lover og til og med for å vise betydninger av ord. Faktisk kan hva som helst demonstreres med et demosett.

Du kan bruke gjenstandene og tingene i demosettet på et bord eller skrivebord til å demonstrere hva som helst du studerer.

Det grunnleggende formålet med demosettet er å demonstrere forståelse.

Hvis du støter på noe du studerer som du ikke kan finne ut av, kan et demosett hjelpe deg å klargjøre det og forstå det. La oss si at du innser at det er en rekke trinn for å gjøre noe, og det er ikke klart for deg, så du bruker massen i et demosett til å finne ut av det.

La oss ta eksempelet av en meget enkel handling du kunne ha bruk for å demonstrere, så som å lage en kopp te. Du kunne bruke et demosett til å få litt masse og hjelpe deg til å utarbeide trinnene. Du kunne gjøre dette:

Bruke en kapsel til å representere kjelen og en strikk til å representere vannet som går i kjelen.

Bruk noen binders til å representere ilden eller komfyren du setter kjelen på for å koke vannet.

Bruk pennehetter til å representere koppen og en kork til å representere tekannen du legger teen i (bruk en annen gjenstand fra demosettet).

Nå kan du ta kjelen av ilden eller komfyren og helle vannet og teen i tekannen, helle te i koppen, og ved å bruke andre ting fra settet, tilsette melk eller fløte og søtningsstoff.

Ettersom den første studiebarrieren er mangel på masse, er det å bruke de solide gjenstandene i et demosett til å representere signifikansene du utarbeider en måte å tilføye massen du trenger for å forstå det.

2. LEIRDEMONSTRASJONER

Et virkelig verdifullt verktøy i studiet av ethvert emne er bruken av leire for å demonstrere noe. Det kunne være ideer, fakta, lover eller til og med vise betydningene av ord eller enhver del av hva du enn studerer. Dette kalles en «leirdemonstrasjon» eller «leirdemo».

Formålene med leirdemonstrasjon er:

1. Å gjøre materialene som blir studert, virkelige for studenten ved å demonstrere dem i leire

2. Å gi en riktig balanse mellom masse og signifikans

3. Å lære deg å anvende

Du bruker dine hender og leire til å lage enkle modeller av gjenstandene, folkene eller signifikansene du studerer. Det gjøres for å få en fullstendig balanse mellom massen og signifikansen og å finne ut av og utarbeide hva som helst du kunne være forvirret over.

Du kan bruke flere forskjellige farger av leire, men fargene har ikke noen spesiell betydning. Farger brukes bare til å hjelpe deg med å se forskjellene mellom gjenstander, folk og tingene du lager i leire.

Hva som helst kan representeres i leire. Det finnes ingen grenser for hva du kan lage og vise i en leirdemonstrasjon. Den eneste begrensningen kunne være din mangel på forståelse.

Hvis du kan vise noe i en leirdemonstrasjon, forstår du det. Hvis du ikke kan det, forstår du ikke virkelig hva det er. Når du utarbeider ting i en leirdemonstrasjon, hjelper det faktisk til å skape en forståelse av dem.

Leiren din må vise emnet du representerer. Det skal ikke bare være en klatt med leire. Men kunst har ingenting å gjøre med leirdemonstrasjoner. Det du lager i leire behøver ikke å se vakkert ut. Gjenstandene du lager behøver ikke å inkludere små detaljer. De kan være grove modeller for å vise gjenstandene du lager.

Men leirdemonstrasjonene dine må være store.

Hvis du lager en liten leirdemonstrasjon, vil du ikke følge formålet med hvorfor du lager det i leire. Det er leirens masse som hjelper deg å forstå og utarbeide ting. Små demonstrasjoner har ikke særlig mye masse. Å lage store gjenstander, folk og ting i leirdemonstrasjonen din gir deg mye masse, og det er en meget viktig del av det du gjør.

Å sette merkelapp på

Alt du lager i leire må ha en merkelapp, og du må sette en merkelapp på hver del underveis. Du kan lage merkelapper av små papirstrimler eller et kort.

Du lager ikke alle gjenstandene og så går tilbake og setter merkelapper på dem alle. Når du lager en gjenstand setter du en merkelapp på den. Så lager du den neste gjenstanden, og setter merkelappen på den og så videre. Du må gjøre det for å bevare balansen mellom masse og signifikans mens du fortsetter.

Når du har fullført hele leirdemonstrasjonen, lager du en merkelapp for hele demonstrasjonen som forteller hva det er.

Hvis noen hjelper deg med dine studier, kan du vise ham leirdemonstrasjonen din, men vis ham ikke den generelle merkelappen, og ikke si noe – bare la ham se hva du lagde. Han bare ser på leirdemonstrasjonen din og finner ut hva det er, og forteller deg det. Så viser du ham din generelle merkelapp.

Hvis han bare kan se på og forstå demonstrasjonen og se hva du har lagd i leire, uten at du forklarer det eller viser ham den generelle merkelappen, vet du at demonstrasjonen var vellykket.

Eksempel:

La oss for eksempel si at du må lage en leirdemonstrasjon av en blyant. Du ville lage en tynn rull av leire for å representere blyantstiften og et ytre lag av leire for å representere treet, og den tynne rullen stikker litt ut av den ene enden. Du merker den tynne rullen «bly» og det ytre laget har merkelappen «tre».

Du lager en liten sylinder av leire og setter den på den ene enden og merker den «gummi» eller «viskelær». Så lager du en generell merkelapp hvor det står «Det er en blyant».

Når du er ferdig med leirdemonstrasjonen din kan du vise den til en annen, hvis du har lyst, spesielt en som arbeider med deg for å hjelpe deg med dine studier. Men først skal du fjerne den generelle merkelappen, «blyant», før han kan se den. Hvis han så kan se på din demo og si: «Det er en blyant», vet du at du har demonstrert det i leire på en vellykket måte.

Retningen noe beveger seg i vises normalt med en liten pil lagd av leire og merket som det den representerer.

Det er viktig, fordi noen ganger kan en leiredemonstrasjon være forvirrende hvis man ikke kan se hvilken retning ting beveger seg i eller rekkefølgen av noe som skjer.

3. SKISSER

Å lage skisser er handlingen å lage en enkel, rask tegning som ikke viser mange detaljer.

Å lage skisser er også en del av demonstrasjon, og er noe man kan gjøre for å gi en likevekt mellom masse og signifikans og hjelpe til med å utarbeide ting.

Du kan sitte ved et skrivebord og forsøke å utarbeide noe eller du studerer noe du ikke kan fatte. Du kan ta blyant og papir og lage en skisse og få tak på det. La oss si at du gjerne ville lage en plan eller noe til et skjema – du kunne lage en skisse for å gjøre det mer klart for deg selv.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen Den første studiebarrieren:
Fravær av masse
og deretter teste din forståelse igjen.