Let us know how it is going
6.‎1 ISAKHONO SOKWENZA

Imfundiso ye Datum Ezinzileyo

Isakhono sesiqwenga somsebenzi owunikiwe

Qaphela: Ezi zakhono zokugqibela zisengakhethwa. Akunyanzelekanga ukuba uzenze. Zibandakanyelwe wena apha ukuba uzenze zikuncede kwaye ufumane ulwazi olongezelelweyo kunye nobunakho bokusebenzisa izixhobo zekhosi.

Cinga ngomzekelo wokukubhideko owubonileyo okanye onamava awo. Zifumanisele ngokwakho ukuba iMfundiso yeSiseko ye Datum Ezinzileyo yayinokusetyenziswa njani kolobhideko.

QAPHELA: Phinda-phinda lo msebenzi kaninzi kangangoko ufuna ukuze ukwazi ukhululeka ngokupheleleyo ngemigaqo yenkqubo.

Qaphela: Ukuze uqhubeke, kufuneka ugcwalise onke amanyathelo angaphambili kule khosi. Inyathelo lakho lokugqibela elingaphelelanga ngu
QAPHELA: Uneempendulo ezininzi ebezingachanekanga. Ukuze uqhubeke, kuya kufuneka ufunde kwakhona inqaku Kwaye uvavanye ukuqonda kwakho kwakhona.