Let us know how it is going

UBUCHWEPHESHE BOKUTADISHA

ZITHATHWE ENCWADINI YE-SCIENTOLOGY

Bhalisa usebenzisa ikheli lakho le-imeyili:


UbuChwepheshe BokuTadisha

Kule sifundo uzofunda:

  • Isivimbamgwaqo sokuqala okufanele usinqobe ukuze ufunde ngempumelelo noma yini.
  • Izithiyo ezintathu zokutadisha ezingavimbela ukuqonda kwakho isifundo—namathuluzi aqondile okunqoba lezi zingqinamba.
  • Ufunda kanjani futhi uqonde ngokugcwele noma yisiphi isifundo osikhethayo.