Let us know how it is going

טכנולוגיית הלמידה

מתוך 'ספר-העזר של סיינטולוגיה'

הירשם על-ידי שימוש בכתובת האי-מייל שלך:


טכנולוגיית הלמידה

בקורס זה אתה תלמד:

  • המחסום הראשון שצריך להתגבר עליו כדי שתוכל ללמוד כל דבר בהצלחה.
  • שלושת המחסומים ללמידה שיכולים למנוע את ההבנה של נושא – והכלים המדויקים להתגבר על מחסומים אלה.
  • כיצד ללמוד ולהבין במלואו כל נושא שתבחר.