Let us know how it is going

IMBANGELA YOKUCINDEZELEKA

ZITHATHWE ENCWADINI YE-SCIENTOLOGY

Bhalisa usebenzisa ikheli lakho le-imeyili:


Imbangela Yokucindezeleka

Kule sifundo uzofunda:

  • Kungani umuntu owenza kahle empilweni engenza ngokuzumayo kabi noma aqale ukwehluleka.
  • Izimpawu eziyishumi nambili zokuhlonza ezizokusiza ukhethe abangane bakho nalabo ohlangana nabo ngokuhlakanipha.
  • Amathuluzi ongawasebenzisa ukusiza ukukhulula umthwalo womunye wokucindezela, ukuze baphile kahle futhi bajabule futhi.