Let us know how it is going

UNOBANGELA WOXINZELELO

IVELA KWINCWADI YE SCIENTOLOGY

Bhalisa usebenzisa idilesi ye-meyile:


Unobangela woXinzelelo

Kule khosi uya kufunda:

  • Kutheni umntu oqhuba kakuhle ebomini ngequbuliso enze kakubi okanye aqale ukusilela.
  • Iimpawu ezilishumi elinambini ezichongiwe eziya kukunceda ukhethe abahlobo bakho kunye nabahlobo abanobulumko ngokufanelekileyo.
  • Izixhobo onokuzisebenzisa ukunceda ukukhulula omnye kumthwalo woxinzelelo, ukuba aphile kakuhle kwaye onwabe kwakhona.