Let us know how it is going

הגורם לדיכוי

מתוך 'ספר-העזר של סיינטולוגיה'

הירשם על-ידי שימוש בכתובת האי-מייל שלך:


הגורם לדיכוי

בקורס זה אתה תלמד:

  • למה מישהו שמצליח בחיים יכול פתאום להתדרדר או להתחיל להיכשל.
  • שנים-עשר מאפיינים מזהים שיעזרו לך לבחור בתבונה את חבריך ושותפיך.
  • כלים שאתה יכול להשתמש בהם כדי להקל על נטל הדיכוי של מישהו אחר, כדי שהוא יוכל לחיות היטב ולהיות שוב מאושר.