Let us know how it is going
7.‎1 LÄS ARTIKELN

Betydelsen av viktiga ord

En suppressiv person, eller SP, är ett annat namn för den antisociala personligheten. Han är en person som hela tiden arbetar för att krossa eller hålla nere (undertrycka) andra personer omkring honom. En suppressiv person kommer att arbeta för att göra en annan person mindre viktig genom att säga dåliga saker om honom. Han kommer att stoppa varje försök att hjälpa någon. Och viktigast av allt, han kommer att angripa och försöka platta till eller till och med krossa varje person som han tror kanske är eller kan bli kraftfullare eller intelligentare än han är.

Den suppressiva personens hela sätt att tänka bygger på uppfattningen att han skulle hamna i svårigheter om någon, vem som helst, blev bättre, eftersom andra då skulle kunna besegra honom och göra honom hjälplös.

En potentiell besvärskälla, eller PTS [från eng. Potential Trouble Source], är någon som står i förbindelse med en suppressiv person som undertrycker och förringar honom, vem han är och det han gör i sitt liv. Personen är en potentiell besvärskälla eftersom han påverkas negativt av den suppressiva personen.

Potentiell betyder att det är möjligt att något kommer att hända. Så en potentiell besvärskälla betyder en person som mycket sannolikt kommer att bli upprörd och skapa problem. Och han ställer verkligen till problem.

Att undertrycka betyder att platta till någon, sätta sig på någon, göra någon mindre, vägra låta någon sträcka sig ut och expandera sin synvinkel, göra någon osäker angående att sträcka sig ut och att göra någon mindre med alla tänkbara metoder, i syfte att skada personen. Allt detta görs för att skydda den suppressiva personen.

Undertryckande [eng. ”suppression”] betyder en skadlig avsikt eller aktivitet som man inte kan slå tillbaka mot. När man kan göra någonting åt det, är det mindre undertryckande.

Undertryckande i dess enklaste form är att ta bort personens självförtroende.

I närvaro av undertryckande begår man misstag.

Att människor begår misstag och gör dumma saker är bevis på att det finns en suppressiv person i närheten av dem.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.