Let us know how it is going
7.‎1 LEES HET ARTIKEL

Betekenissen van belangrijke woorden

Suppressieve Persoon of SP is een andere benaming voor de Antisociale Persoonlijkheid. Dat is iemand die er voortdurend aan werkt andere mensen om hem heen de kop in te drukken of eronder te houden (onderdrukken). Een Suppressieve Persoon zal eraan werken om een andere persoon minder belangrijk te maken door slechte dingen over hem te zeggen. Hij zal elke poging om iemand te helpen stoppen. En het belangrijkste, hij zal iedereen aanvallen en proberen de kop in te drukken of zelfs te vernietigen, van wie hij denkt dat hij krachtiger of intelligenter is dan hijzelf is of dat wellicht zou kunnen worden.

De hele manier van denken van de SP draait geheel om de overtuiging dat als er ook maar iemand vooruit zou gaan, het met de SP gebeurd zou zijn, omdat de anderen hem dan de baas zouden kunnen worden.

Een Potentiële Bron van Moeilijkheden of PTS (van “Potential Trouble Source”), is iemand die in contact staat met een Suppressieve Persoon die hem, wie hij is en wat hij in zijn leven doet, aan het onderdrukken is en kleineert. De persoon is een Potentiële Bron van Moeilijkheden omdat hij op negatieve wijze door de Suppressieve Persoon wordt beïnvloed.

Potentieel betekent dat het mogelijk is dat iets zal gebeuren. Een Potentiële Bron van Moeilijkheden betekent iemand die heel waarschijnlijk van streek zal raken en moeilijkheden zal veroorzaken. En hij veroorzaakt werkelijk moeilijkheden.

Onderdrukken betekent de kop indrukken, op de huid zitten, kleiner maken, niet toestaan dat iemand reikt, iemand onzeker maken over zijn reiken, op elke mogelijke manier met alle mogelijke middelen kleiner maken of verminderen, tot schade van de betrokken persoon. Dit wordt allemaal gedaan om de Suppressieve Persoon te helpen beschermen.

Suppressie betekent een schadelijke intentie of actie waartegen je niet kunt terugvechten. Wanneer je er iets aan kunt doen, is het minder suppressief.

Suppressie in haar eenvoudigste vorm is het vertrouwen van de persoon in zichzelf wegnemen.

In de aanwezigheid van suppressie maak je fouten.

Als mensen fouten maken of domme dingen doen, bewijst dit dat er een Suppressieve Persoon bij hen in de buurt bestaat.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.