Let us know how it is going
7.‎1 קרא את המאמר

הגדרות של מילים חשובות

אדם מדכא, או SP, הוא שם נוסף עבור האישיות האנטי-חברתית. הוא אדם שפועל כל הזמן כדי למחוץ או להגביל (לדכא) אנשים אחרים סביבו. אדם מדכא יפעל כדי לגרום לאדם אחר להיות פחות חשוב בכך שהוא יגיד עליו דברים רעים. הוא יעצור כל ניסיון לעזור למישהו. והכי חשוב, הוא יתקוף וינסה למחוץ או אפילו להרוס כל אדם שהוא חושב שהוא בעל עוצמה רבה יותר או אינטליגנט יותר ממנו, או חושב שהוא עשוי להפוך לכזה.

כל דרך החשיבה של האדם המדכא בנויה על האמונה שהוא יהיה בצרות אם מישהו ישתפר, כי אז אחרים יוכלו לגבור עליו ולהפוך אותו לחסר אונים.

מקור פוטנציאלי לצרות, או PTS‏ (Potential Trouble Source), הוא מישהו שקשור לאדם מדכא אשר מדכא אותו ומגמד אותו, את מי שהוא, ואת מה שהוא עושה בחייו. האדם הוא מקור פוטנציאלי לצרות כי הוא מושפע בצורה שלילית מהאדם המדכא.

פוטנציאלי פירושו שאפשרי שמשהו יקרה. אז מקור פוטנציאלי לצרות פירושו אדם שסביר מאוד שיתרגז ויגרום לצרות. והוא באמת עושה צרות.

לדכא פירושו למחוץ, לרמוס, להקטין, לסרב לאפשר למישהו להגיע רחוק יותר ולהרחיב את נקודת מבטו, לגרום למישהו לאבד את הביטחון שלו ביכולתו להגיע רחוק יותר ולגמד מישהו בכל דרך אפשרית כדי להזיק לאדם. כל זה נעשה כדי לעזור להגן על האדם המדכא.

דיכוי פירושו התכוונות או פעולה מזיקות שאתה לא יכול להשיב מלחמה נגדן. כשאתה יכול לעשות משהו בקשר לזה, זה פחות מדכא.

דיכוי בצורתו הפשוטה ביותר הוא לקחת מאדם את הביטחון שלו בעצמו.

בנוכחות דיכוי, אתה עושה שגיאות.

אנשים שעושים שגיאות או שעושים דברים טיפשיים הם הוכחה לכך שקיים סביבם אדם מדכא.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.