Let us know how it is going
9.‎7 PRAKTISK ØVELSE

Rene forklaringer

Ved å bruke en avis eller et tidsskrift, finn tre eksempler på en ren forklaring.

Fortsett med dette til du føler deg sikker på å gjenkjenne rene forklaringer.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen Praktiske øvelser og deretter teste din forståelse igjen.