Let us know how it is going
5.‎1 LES ARTIKKELEN

Organisering og moral

Som beskrevet tidligere i dette kurset, er moral den mentale og emosjonelle holdningen til en person eller en gruppe og hvor stor begeistring de utviser for aktiviteten de er med på.

Grunnelementene i organisering, slik man finner dem på dette kurset, vil hjelpe med å snu forfallet i enhver organisasjon som har vanskeligheter, og hjelpe enhver organisasjon som vokser og ekspanderer til å gjøre det enda bedre. De kan brukes hjemme, på skolen eller på arbeidsplassen. En person kan personlig ha nytte av å organisere sine aktiviteter.

Hvis du organiserer godt og grundig, vil du ha god moral i din organisasjon eller ditt firma. Når du oppdager at moralen i din organisasjon eller aktivitet er dårlig, er svaret å organisere.

En svært grundig spørreundersøkelse hos folk viser at deres grunnleggende protester retter seg mot mangel på organisering. «Det går ikke riktig for seg!» er grunnen til at de protesterer mot ting.

Å anvende organiseringsteknologien kan glatte over disse protestene, frembringe økt produksjon og dermed bedre moral.

MERK: For å fortsette, må du fullføre alle de tidligere trinnene i dette kurset. Ditt siste ufullstendige trinn er
MERK: Du hadde flere svar som var ukorrekte. For å fortsette, bør du artikkelen igjen og deretter teste din forståelse igjen.