Let us know how it is going

פתרונות לסביבה מסוכנת

מתוך 'ספר-העזר של סיינטולוגיה'

הירשם על-ידי שימוש בכתובת האי-מייל שלך:


פתרונות לסביבה מסוכנת

בקורס זה אתה תלמד:

  • מדוע הסביבה שלך עשויה לגרום לך להרגיש מוטרד, חסר אונים והמום.
  • כיצד תוכל לעזור להפחית את האיום למראית עין של העולם סביבך.
  • כלים שיעזרו להגביר את הביטחון העצמי שלך ואת היכולת לשלוט בסביבתך.